הקבץ תרבות צרפת

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תרבות צרפת (מסגרת 368)

שיעורי חובה - בשנה א'

0668140001 - ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב102
0668140101 - מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת (תאריך בחינה)
ד"ר אביב אמיתסמסטר ב'שו"תא'18:00–20:00ווב102
0668140201 - תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים (תאריך בחינה)
ד"ר דורית שילהסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב102

שיעורי ליבה

כל קורס שלא יבחר כליבה, יכול להבחר כבחירה

0668259401 - יצירות מופת של צרפת הקלאסית (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002
0680324001 - הרומן הצרפתי לפני המהפכה הצרפתית (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן307
0668253401 - מלך השמש וורסאי: צרפת במאה ה-17 (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב102
0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב' ** (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד212
0680323901 - הרומן הצרפתי במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן306

שיעורי בחירה

0662323701 - פחד, זעם, רחמים: תפקיד הרגש במשימת השכנוע (תאריך בחינה)
פרופ' רות עמוסיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0668253501 - עולמו של רבלה (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב102
0668253201 - הסיפור הקצר בצרפת הטרום מודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב102
0662212101 - הולדת הפילוסופיה של פריז: פוקו, דלז ודרידה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0618204601 - "אלף מישורים" לדלז וגואטרי - קריאה בהצעה לחידוש הפילוסופיה (תאריך בחינה)
מר אדם אבולעפיהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן307
0668259701 - צרפת במאה העשרים: היסטוריה פוליטית ותרבותית א' (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0668259801 - צרפת במאה העשרים: היסטוריה פוליטית ותרבותית ב' (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0668259901 - עידן הנאורות בצרפת (הסופרים הגדולים של המאה ה-18) (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב001
0668259501 - קולות נשיים בספרות הצרפתית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00ווב102
0668253301 - היסטוריה של הגירה בצרפת העכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר יאן סקיולדו זורשרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב101
0662207401 - יסודות בניתוח רטורי (תאריך בחינה)
ד"ר גליה ינושבסקיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278

קורסים מפקולטות אחרות

ניתן להשתתף בקורס אחד בלבד, לתלמידי שנים ב'-ג'

0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851613701 - קולנוע צרפתי חדש (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מונקסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו209
0861159001 - האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו ** (תאריך בחינה)
ד"ר שטרן אפרתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00מכסיקוא206

סמינריונים

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0621327401 - פריס ולונדון: בירות המודרניות 1950-1850 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן449
0662323601 - מדע פופולארי לנוער: מקרה ז'ול ורן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621273501 - תרבות הסלונים בצרפת הטרום מודרנית, מאות ה-16 וה-17 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמןא362
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח