קורסי אופקים

  • הדפסה

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ "אופקים" בלימודי היהדות כתרבות (מסגרת 160)

שיעורי חובה (סה"כ 8 ש"ס)

מתוך אשכול לימודי הליבה של תכנית "אופקים"

0641210401 - אוונגרד יהודי בעולם מחולן: מי"ל פרץ ועד ז'ורז' פרק (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד212
0641500301 - מתחים בתרבות ישראל בראי הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
מר אשר אלבוסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0641500601 - דת וכלכלה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
0641500501 - יאנוש קורצ'אק: קריאה רב תחומית (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)

שיעורי בחירה (סה"כ 8 ש"ס)

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
0662110301 - הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות (תאריך בחינה)
ד"ר גדי אלוןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0662209801 - מיתוס, אגדה וזיכרון: בתרבות היהודית ובמבט השוואתי (תאריך בחינה)
פרופ' עלי יסיףסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן307
0662129201 - רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
0662103901 - חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0662209201 - התנ"ך לילדים (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
0662222801 - העיתונות החרדית והמודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל חרוביסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0662209401 - מיתוסים בראי הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0662209701 - דיבור ואמת: נקודת מבט פסיכואנליטית (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0662103801 - שכול וטראומה באמנות (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

ממחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0621102501 - תולדות הנצרות מראשיתה ועד קאלוין (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621116801 - העולם היווני בתקופה הקלסית (תאריך בחינה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)
0677126801 - א"ד גורדון ומקומו בתולדות הציונות (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106
0677114001 - עיצובה של לאומיות יהודית ממרד החשמונאים עד חתימת המשנה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677127201 - מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן306
0677127101 - הלכה וחברה בתקופת המשנה והתלמוד (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב102
0677122901 - היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות, 2017-1654 (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
0677124501 - בין ישראליות וחרדיות: מתחים וצמתי מפגש (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי ** (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים** (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן281
0680210301 - יצירות מופת בשירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0680204201 - גוף ומגדר בסיפור העם העברי לתקופותיו (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן307
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מהעת העתיקה ועד ימינו ** (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן456
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0671103501 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן220
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן220
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
0671111901 - ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן277
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0691140701 - מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תד'14:00–18:00יד אבנר 120
0697100201 - מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר אהרון אנגלברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות (תאריך בחינה)
גב' קלרה אונגרסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן261
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

קורסים מפקולטות אחרות

ניתן להשתתף בקורס אחד בלבד, לתלמידי שנים ב'-ג'

יש להתעדכן בדרישות קדם לקורסים בחוג הרלונטי

1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' רבינוביץ דני
פרופ' שנהב יהודה
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101
1041358101 - יהודים, אנתרופולוגים ומה שביניהם- עודכן ב-20.9.16 (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שו"תא'10:00–13:00נפתלי419
1041358901 - חינוך ושוויון** (תאריך בחינה)
פרופ' שביט יוסיסמסטר א'שו"תא'15:00–18:00נפתלי104
1031355201 - המחשבה הפוליטית בציונות (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורד'09:00–12:00נפתלי205
0811220201 - מבוא לתיאטרון היהודי והעברי (תאריך בחינה)
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00מכסיקו209