קורסי לימודי ישראל

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי ישראל (מסגרת 110)

שיעורי חובה (בחר 4 ש"ס):

כל קורס שלא יבחר כחובה, יכול להבחר כבחירה/ליבה

0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן456
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן456
0677209901 - שנים ראשונות למדינה: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'תרגילה'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0677114801 - המאבק להקמת מדינת ישראל, 1947-1939 (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001
0677126901 - ציונות ואימפריה, 1956-1897 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן282
0677111901 - ישראל בעשור השני (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן220

שיעורי ליבה/ בחירה

יש לבחור 4 ש"ס מהשיעורים הבאים:

כל קורס שלא נבחר כליבה יכול להילמד כקורס בחירה

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'תרגילג'10:00–14:00רוזנברג104
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0677124501 - בין ישראליות וחרדיות: מתחים וצמתי מפגש (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

שיעורי בחירה

שיעורים מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662103901 - חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0662209301 - מבית לאומי לבית פרטי: לאומיות ואינדווידואליזם בספרות ילדים ו (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן362
0662222801 - העיתונות החרדית והמודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל חרוביסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

שיעורי בחירה מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0677211101 - מבוא לתולדות יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'תרגילא'12:00–16:00רוזנברג002
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן282
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0690340401 - לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי ** (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0677126801 - א"ד גורדון ומקומו בתולדות הציונות (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106
0641500301 - מתחים בתרבות ישראל בראי הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
מר אשר אלבוסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0677112001 - אוכל, שתיה, גבר, אישה: הישראלים הראשונים כבני תרבות (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0677125001 - דוד בן-גוריון: המנהיג והעם (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0677113101 - המאבק על ההגמוניה ביישוב ובציונות, 1952-1925 (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00קרטר202 חדר מורים
0677122801 - מדיניות החוץ של ישראל על רקע המלחמה הקרה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'תרגילד'10:00–14:00רוזנברג102
0680210301 - יצירות מופת בשירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0691252101 - תכנון מרחבי בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00יד אבנר 115
0680327801 - האם א"ב יהושע הוא סופר מזרחי ולמה זה משנה בכלל? (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן277

קורסים מפקולטות אחרות

מיועד לתלמידים ממשיכים

ניתן להרשם לקורס אחד בלבד החל מהשנה השניה ללימודים

בקורסי קולנוע, שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי201
1031100205 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' גני נועהסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי105
0811220201 - מבוא לתיאטרון היהודי והעברי (תאריך בחינה)
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00מכסיקו209
0821162001 - מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר שבי אורליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי001
1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורה'12:00–15:00נפתלי505
1031355201 - המחשבה הפוליטית בציונות (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורד'09:00–12:00נפתלי205
1009184002 - שיטת המשפט הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר ליטור לילךסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00נפתלי103
ד"ר ליטור לילךסמסטר ב' ה'08:30–10:00נפתלי103

הוישום על בסיס מקום פנוי במזכירות מדעי החברה ב- 27.10.16

1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' רבינוביץ דני
פרופ' שנהב יהודה
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101
0811113401 - מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני (תאריך בחינה)
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00מכסיקו120
**ד"ק: מבוא לתיאטרון יהודי עברי 0811.2202.01
0811121501 - תיאטרון, חברה,קהילה (תאריך בחינה)
ד"ר חן אלוןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00קיקואין01
0811124001 - אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו213
1031379801 - "מגש הכסף" - מאה שנות כלכלה פוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי204
0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

בחירה מהפקולטה למשפטים

**בקורסי הפק' למשפטים (1141) יש הקפדה על ציון טווח בין 77-81
**המשתתפים בקורסי משפטים כפופים לנהלי הפקולטה. שימו לב לד"ק
1411910301 - משפט ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' חריס רוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' חריס רוןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

או

1411910310 - משפט ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' שחר יורםסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
פרופ' שחר יורםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
1411572801 - המיעוט הערבי במשפט הישראלי (תאריך בחינה)
עו"ד ג'בארין חסןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00טרובוביץ203
1411910801 - מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי (תאריך בחינה)
ד"ר קופר לוי
ד"ר שלאימה לינא
סמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר קופר לוי
ד"ר שלאימה לינא
סמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

או

1411910810 - מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי (תאריך בחינה)
ד"ר ווזנר שי
ד"ר שלאימה לינא
סמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר ווזנר שי
ד"ר שלאימה לינא
סמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

סמינריונים

תנאי קדם : סיום כל שיעורי החובה.

השתתפות ב- 4 ש"ס לפחות משיעורי הבחירה מתוך אותו חוג בו

ינתן הסמינריון

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

אם הסמינריון הוא בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס בחירה

0677307601 - פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00רוזנברג211
0677308801 - מלחמת עשרים וחמש השנים, 1973-1948 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677305701 - אירועי מפתח בישראל הצעירה: היסטוריה וזיכרון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח