קורסי ניהול עם שאר רוח

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ ניהול ומחשבה כלכלית (מסגרת 122)

שיעורי חובה - 4 ש"ס

0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662115101 - ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים (תאריך בחינה)
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן326

שיעורי ליבה - 4 ש"ס מהקורסים הבאים:

קורס שלא נבחר כקורס ליבה יכול ורצוי שילמד כקורס בחירה

0662209501 - ילדים בעידן של כלכלה גלובלית (תאריך בחינה)
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00
0662223301 - מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריה (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662212201 - נגד גלובליזציה - השמאל והתנועות החברתיות באמריקה הלטינית (19 (תאריך בחינה)
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן281
0641500601 - דת וכלכלה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662212801 - עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן278

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662212901 - האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0662117801 - משעמם לי לבנות סוציאליזם (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277
0662212501 - רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0662209101 - רטוריקה בחברה ובתרבות (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

קורסי בחירה מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0687245701 - מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21 (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאולסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00גילמן281
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
0622201701 - צעירים, מהפכות וצדק חברתי (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן361
0687244201 - סין ויפן והמזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאולסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0677111901 - ישראל בעשור השני (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן220
0687216601 - עולם העבודה ביפן הגלובאלית:ארגון וניהול בשוק הבינלאומי (תאריך בחינה)
ד"ר אביטל בייקוביץסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן280

מפקולטטות אחרות

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
1031369701 - פוליטיקה והכלכלה הבינלאומית (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית יותםסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי207
1041260701 - ריבוד ואי שוויון (תאריך בחינה)
פרופ' לוין אפשטיין נחסמסטר א'שו"תג'08:30–11:00נפתלי107
1041260801 - ארגונים וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תה'16:00–19:00נפתלי210
1031180001 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר אופק חנהסמסטר א'שיעורד'15:00–18:00נפתלי101
1031180004 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
גב' ז'וקובסקי סופיהסמסטר א'תרגילא'14:00–15:00נפתלי208
1031210301 - כלכלה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר שדה טלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00נפתלי201
1031210304 - כלכלה פוליטית (תאריך בחינה)
מר סולודוך עומרסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00נפתלי203
1031391801 - הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים (תאריך בחינה)
ד"ר שדה טלסמסטר א'שיעורה'12:00–15:00נפתלי206
1009110201 - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן דאריןסמסטר א'שו"תא'09:00–11:00נפתלי110
ד"ר וייסמן דאריןסמסטר א' ג'14:00–16:00נפתלי110

או

1009110202 - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים (תאריך בחינה)
גב' עופר גליהסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00נפתלי103
גב' עופר גליהסמסטר ב' ה'12:00–14:00נפתלי103
1031180006 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר אופק חנהסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00נפתלי110
1031180009 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
גב' ז'וקובסקי סופיהסמסטר ב'תרגילא'14:00–15:00נפתלי106
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' רבינוביץ דני
פרופ' שנהב יהודה
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101
1041260201 - פוליטיקה וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' קמפ אדריאנהסמסטר ב'שו"תב'11:00–14:00נפתלי110

מהפקולטה למשפטים

**המשתתפים בקורסי משפטים כפופים לנהלי הפקולטה למשפטים. שימו
**בקורסי הפק' למשפטים (1141) יש הקפדה על ציון טווח בין 77-81
1411910510 - פוליטיקה, כלכלה, חברה (תאריך בחינה)
פרופ' בנבג'י יצחקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

או

1411910510 - פוליטיקה, כלכלה, חברה (תאריך בחינה)
פרופ' בנבג'י יצחקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
1411310901 - משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הי (תאריך בחינה)
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ102 - אולם מירון
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ102 - אולם מירון

סמינריונים

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים בשיעור בחירה של 2 ש"ס

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תובל עתליהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0662322901 - סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0672251101 - כלכלה ומשפט בעולם העתיק (תאריך בחינה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00גילמן307
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'פרו"סה'16:00–18:00גילמן307
**ניתן להכיר בהקבץ כפרו"ס/רפראט בלבד. לא כסמינר
0659246401 - כלכלה כפילוסופיה: מבט היסטורי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם יורןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג212
**קורס ברמת תואר שני במכון להיסטוריה ופילוס' של המדעים

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח