קורסי לימודי סביבה - מאידיאולוגיה לאקולוגיה

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי סביבה - מאידיאולוגיה לאקולוגיה (מסגרת 210)

שיעורי חובה - 6 ש"ס

שיעורים שלא נלמדו במסגרת זו יכולים להלמד כשיעורי ליבה/בחירה

0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
0691225001 - אתיקה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר א'שו"תא'14:00–16:00יד אבנר 115
0691140701 - מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תד'14:00–18:00יד אבנר 120
0691211701 - צדק חברתי וסביבתי (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00יד אבנר 104

שיעורי ליבה - 4 ש"ס

שיעורים שלא נלמדו במסגרת זו יכולים להלמד כשיעורי בחירה

0910110001 - מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר א'שיעורב'08:00–10:00פורטר013B
0910150001 - פרקים נבחרים באקולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר בועז שחםסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00פורטר013B
0910122201 - העולם סביבנו - נושאים נבחרים (תאריך בחינה)
ד"ר ניר נפתליסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00פורטר013B

שיעורי בחירה

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

יש לשים לדרישות קדם לקורסים

0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662212201 - נגד גלובליזציה - השמאל והתנועות החברתיות באמריקה הלטינית (19 (תאריך בחינה)
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן281
0693201301 - אתנוגרפיה של הגירה ומסעות (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רויתסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן305
0690191901 - בית מדרש אינטגרטיבי-מקום זמן קדושה (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00
0687206201 - אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית (תאריך בחינה)
מר אריה קוץסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן326
0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0687245401 - הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן (תאריך בחינה)
גב' גליה דורסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן280
0671122701 - "בין שתי ערים" - תכנון ומרחב עירוני של ערי בירה (ירושלים וקי (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0687218901 - זהויות אזוריות בסין המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' מרק גמזהסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

מהחוג לגיאוגרפיה - יש לשים לב לדרישות קדם

דרישות קדם בשיעורי גיאוגרפיה-מבוא בתחום שיעור הבחירה

0691252701 - תכנון עירוני (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00יד אבנר 115
**ד"ק מרחב מקום ובסיבה או מב' לגיאוג' חברתית-תרבותית
0691226401 - יסודות גיאוגרפיה עירונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה צפריר-ראובןסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 115
0691211801 - יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00יד אבנר 115
מר אלוני צלילסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00יד אבנר 115
0691247801 - סוגיות בתכנון תחבורה (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 012
0691244501 - גיאוגרפיה חברתית של העיר (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 104
**ד"ר יסודות הגיאוגרפיה העירונית
0691228901 - אדמה, קרקע וטריטוריה בעידן הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 115
**ד"ק מבוא לאקלים ובעיות הסובב
0691227701 - יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 232
0691274801 - יסודות שינויי אקלים (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00יד אבנר 115
**ד"ק מבוא לאקלים
0691252101 - תכנון מרחבי בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00יד אבנר 115
0691227701 - יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 232
0691150301 - מבוא לאקלים ובעיות הסובב (תאריך בחינה)
פרופ' עודד פוצטרסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 120
פרופ' עודד פוצטרסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00יד אבנר 120
**יום סיור לשרות המטאורולוגי
0691210001 - גיאוגרפיה של תעופה (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 115
**ד"ק יסודות הגיאוגרפיה עירונית
0691234501 - עיר ופרבר (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה צפריר-ראובןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00יד אבנר 115
**דרישות קדם: גיאוגרפיה עירונית

קורסי בחירה מפקולטות אחרות

לתלמידי שנים ב'-ג' - ניתן לבחור קורס אחד בלבד

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
1031369701 - פוליטיקה והכלכלה הבינלאומית (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית יותםסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי207
0881350301 - תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו (תאריך בחינה)
פרופ' בר-אור אמנוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00קיקואין01
0881440701 - מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות (תאריך בחינה)
ד"ר שיבר יואבסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00קיקואין01
1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורה'12:00–15:00נפתלי505

סמינריונים

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

בגיאוגרפיה ניתן להרשם לסמינריון בתחום בו נלמד ש' המבוא

בסמינר בגיאוגרפיה ניתן להגיש עבודה סמינריונית בלבד.

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה 2 ש"ס

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

0621327401 - פריס ולונדון: בירות המודרניות 1950-1850 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן449
**בסמינרים בהיסטוריה יש ללמוד שו"ת בתקופה המתאימה
0691356801 - ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00יד אבנר 012
0662322901 - סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0691356801 - ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00יד אבנר 012

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח