קורסי לימודים אמריקניים

  • הדפסה

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודים אמריקניים (מסגרת 306)

שיעור חובה

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture (תאריך בחינה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

בחר אחד מהשיעורים והתרגילים הבאים:

0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן305
0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306

שיעורי בחירה - הדגש ספרותי

0626227301 - גותיקה אמריקנית American Gothic (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מאוררסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב103
0626237401 - ספרות פנטזיה אמריקנית עכשיווית Contemporary American Fantas (תאריך בחינה)
מר שון עדריסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג205
0626225401 - ספרות אינדיאנית-אמריקנית Native American Literatures (תאריך בחינה)
דר' דלית אלפרוביץסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
0626228301 - צ'וסר: סיפורי קנטרברי Chaucer: the Canterbury Tales (תאריך בחינה)
ד"ר יהונתן סטבסקיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
ד"ר יהונתן סטבסקיסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן281

סמינריונים בהדגש ספרותי

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

0626305201 - רומן החניכה הנשי Female Coming of Age (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00ווב105
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב103
0626314001 - אזור הספר בספרות אמריקנית The Frontier in American Literatu (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרב'08:00–10:00ווב401
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרה'08:00–10:00ווב401

שיעורי בחירה - הדגש היסטורי

0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0677122901 - היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות, 2017-1654 (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן305
0621107901 - ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמה הקרה (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)

קורסי בחירה מפקולטות אחרות

לתלמידי שנים ב'-ג' - ניתן לבחור קורס אחד בלבד

קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

**שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות
1041352901 - אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" (תאריך בחינה)
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תא'10:00–13:00נפתלי104
0811213701 - מבוא לתיאטרון המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00מכסיקו213
1031384101 - מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829 (תאריך בחינה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'שיעורג'10:00–13:00נפתלי105
1041352901 - אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" (תאריך בחינה)
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תא'10:00–13:00נפתלי104

קורסים מהתכנית הבין-לאומית לתלמידי דוברי אנגלית בלבד

**הקף כל קורס 3 ש''ס, ישוקלל 2 ש"ס בהקבץ,
**אלא אם יוצמד לו קורס נוסף בן 3 ש"ס.
** קורסי סמ' א' 26.10.16 - 5.1.17
**יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!
1662222001 - עולמו של וולט וויטמן Walt Whitman's World (תאריך בחינה)
דר' דרה ברנאטסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב102
1662222201 - שירה ומחאה Poetry and Protest (תאריך בחינה)
דר' דרה ברנאטסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן282
דר' דרה ברנאטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן282

סמינריונים בהדגש היסטורי

לפני הרישום יש לברר את תנאי הקדם.

בחוג להיסטוריה ד"ק: "חברה, משטר ותרבות בארה"ב

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא362