קורסי תולדות המאה העשרים

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תולדות המאה העשרים (מסגרת 321)

ההקבץ לתלמידים ממשיכים בהקבץ בלבד.

לתלמידים חדשים מוצע הקבץ תרבות זמננו: מודרנה פוסט-מדרנה

קורסי חובה - 4 ש"ס

**אחד משו"ת הבאים יהווה דרישת קדם לסמינריון בחוג להיסטוריה
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן362
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר עפרי אילניסמסטר א'שו"תד'14:00–18:00גילמן262
0621169003 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'שו"תה'14:00–18:00גילמן307
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307

קורסי ליבה

קורסים אלה יכולים להחשב גם כשיעורי בחירה

0662212401 - מודרניזם- עידן של פריצת גבולות (תאריך בחינה)
ד"ר טטיאנה לנדאסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0662212101 - הולדת הפילוסופיה של פריז: פוקו, דלז ודרידה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305

מהחוג להיסטוריה

0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן305
0621168801 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שו"תה'10:00–14:00גילמן305
0621168802 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן305

מהחוג להיסטוריה של עם ישראל

קורסים אלה יכולים להחשב גם כשיעורי בחירה

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'תרגילג'10:00–14:00רוזנברג104
0677122901 - היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות, 2017-1654 (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281

מהחוג להיסטוריה של המזה"ת

קורסים אלה יכולים להחשב גם כשיעורי בחירה

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622101001 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן450
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן455
0622101002 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00גילמן456
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00גילמן456
0622101003 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן306
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00גילמן306
0622101004 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00גילמן317
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמןא361
0622101005 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00גילמן456
ד"ר און ברקסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00גילמן456
0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן326

קורסי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
**סגור בפני תלמידים שלמדו את "אל המערב" בשנים קודמות
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662103901 - חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0662209901 - ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

שיעורי בחירה מהחוג להיסטוריה של המזה"ת

לתלמידי שנים ב'-ג'

0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן456
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן456
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן220
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן361

בחירה מהחוג לספרות

0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי ** (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0680208301 - סיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל בלאושטייןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן307

בחירה מחוגים שונים בפקולטה למדעי הרוח

0691228901 - אדמה, קרקע וטריטוריה בעידן הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 115
0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001
***הקורס מתנהל בשפה הערבית

קורסים מפקולטות אחרות (לתלמידי שנה ג' בלבד)

לתלמידי שנה ב'-ג' - לאחר השלמת שיעורי החובה, ניתן לבחור

אחד בלבד

1031100208 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי101
1031100210 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' גני נועהסמסטר ב'תרגילב'15:00–16:00נפתלי208
1031100211 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' שובל טליהסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי204
0821150901 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שוסטרמן רבקהסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00קיקואין01
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' רבינוביץ דני
פרופ' שנהב יהודה
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101
1041310001 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' שמיר רונןסמסטר א'שיעורד'12:00–15:00נפתלי101
1041310002 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
גב' סדצקי יערהסמסטר א'תרגילד'11:00–12:00נפתלי207
1041310003 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
גב' רזילוב אלינורסמסטר א'תרגילד'11:00–12:00נפתלי106

מהחוג לקולנוע

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות לתואר

0851661601 - מבוא לקולנוע בן זמננו א' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורד'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851664801 - מבוא לקולנוע בן זמננו ב' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר ב'שיעורד'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0811220201 - מבוא לתיאטרון היהודי והעברי (תאריך בחינה)
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00מכסיקו209
0811213701 - מבוא לתיאטרון המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00מכסיקו213

מהפקולטה לאמנויות

0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861158901 - האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס (תאריך בחינה)
ד"ר שטרן אפרתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00מכסיקוא206
0861159001 - האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו ** (תאריך בחינה)
ד"ר שטרן אפרתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00מכסיקוא206
0861158801 - אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר בליך ברוךסמסטר א'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו211
0861158501 - אמת וייצוג באמנויות (תאריך בחינה)
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקוא206
0861158601 - זרמים בביקורת המאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00מכסיקו208
0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821162001 - מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר שבי אורליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821172001 - מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה (תאריך בחינה)
ד"ר אילת זהרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00מכסיקוא206
0811213701 - מבוא לתיאטרון המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00מכסיקו213

סמינריונים

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא362

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח