הקבץ לימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית – לתלמידים ממשיכים בהקבץ בלבד

 

ההקבץ לא ייפתח לתלמידים חדשים 

 

(מסגרת 330)

הקבץ לימודים זה מאפשר היכרות עם ההיסטוריה והתרבות של ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית, בדגש על העת החדשה. 

גישתו הבין תחומית של ההקבץ מאפשרת חשיפה להיסטוריה כללית ויהודית כאחת, כמו גם לשפות, לספרות ולקולנוע של תרבויות אלה.

במסגרת ההקבץ יוצעו שני דגשים

היסטוריה פוליטית וחברתית של אמריקה הלטינית –  ההתפתחויות הפוליטיות המיוחדות באמריקה הלטינית מעוררות עניין תמידי, ומגמת ההתחזקות של כלכלות אמריקה הלטינית ותפקיד מדינאיה בזירה הבינלאומית מהווים מרכיב חשוב בשינוי יחסי הכוח הגלובליים. במסגרת מסלול זה יתוודעו הסטודנטים לאירועים ולנסיבות שעיצבו את אמריקה הלטינית המודרנית.

שיעורי החובה בדגש זה: שיעור ותרגיל "משטר חברה ותרבות באמריקה הלטינית" (במסגרת החוג להיסטוריה). דגש זה אינו מחייב לימודי ספרדית או פורטוגלית. 

תרבות ותרגום - בהתאם לתפישה כי שפה ותרבות אינן ניתנות להפרדה, מטרתו של מסלול זה היא לצייד את הלומדים בו במיומנויות לשוניות ורקע תרבותי שיאפשר להם להפוך למומחים בספרדית ובפורטוגלית. שיעורים תיאורטיים וסדנאות תרגום מעשיות ישולבו בהקשר רחב של התרבות הספרדית והפורטוגלית.  

שיעורי החובה בדגש זה: שיעור ותרגיל "חברה משטר ותרבות באמריקה הלטינית" (במסגרת החוג להיסטוריה); "מבוא לתורת התרגום" (במסגרת החוג לספרות); "משפה לשפה - פרגמטיקה ותרגום" (במסגרת היחידה לתרגום); קורס ספרדית מזורז (הגעה לרמת פטור בתוך שנה, יוכרו 4 ש"ס מרמת המתקדמים).

מבנה ההקבץ

הקבץ שאינו כולל סמינריון:

שיעורי חובה  8-4 ש"ס (תלוי בדגש, לא כולל שפה)

שיעורי בחירה מהמבחר המוצע

12-8 ש"ס (תלוי בדגש)

 סה"כ

16 ש"ס

הקבץ הכולל סמינריון או רפראט:

סמינריון/רפראט מהמבחר המוצע

4 ש"ס *

 סה"כ

20 ש"ס

* אם הסמינריון הנבחר הוא בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים את מכסת השעות של ההקבץ בשיעור בחירה נוסף של 2 ש"ס.

לימודי ספרדית ופורטוגלית במסגרת הקבץ אמריקה הלטינית, ספרד ופורטוגל:

שפה, תרבות והיסטוריה שלובות זו בזו. כיוון שכך, לימודי הספרדית והפורטוגלית באוניברסיטת תל-אביב מציידים את הסטודנטים בכלים שיאפשרו להם לתקשר בשפות אלה, לצד רמה גבוהה של כישורים בין-תרבותיים. הסטודנטים ילמדו לדבר, לקרוא ולכתוב; בנוסף, הם יתוודעו למגוון רחב של ספרות ותוצרים תרבותיים אחרים מהעולם הדובר ספרדית ופורטוגלית.
לימודי ספרדית או פורטוגלית הם חובה לתלמידי מסלול תרבות ותרגום, הנדרשים להגיע לרמת פטור בתום שנה א'. תלמידי המסלול ההיסטורי-חברתי אינם מחוייבים בלימודי שפה, אך מוזמנים כמובן ללמוד. לתלמידי מסלול תרגום - מתוך כל לימודי השפה, מוכרות 4 שעות סימסטריאליות (ש"ס) מתוך רמת המתקדמים לתלמידים הלומדים הקבץ הכולל סמינריון.

לימודי שפה זרה שניה ברמת "פטור" בחוג הלימודים השני לא יוכרו במסגרת לימודי ההקבץ.

תלמיד לא יזוכה בשעות ע"ס שליטה בשפה, או שפת-אם.

את הקורסים ניתן ללמוד במסגרת היחידה ללימודי שפות - ר' פירוט הקורסים בידיעון הפקולטה למדעי הרוח בפרק " היחידה להוראת שפות" ובאתר היחידה להוראת שפות.

לקורסים לחצו כאן.
 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח