קורסי לימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית (מסגרת 330)

ההקבץ הינו לתלמידים ממשיכים בהקבץ בלבד

לא ייפתח לתלמידים חדשים בשנה"ל תשע"ז

שיעורי חובה

כל קורס שלא ילמד במסגרת זו, יוכל להלקח כשיעור בחירה

אחת מהקבוצות הבאות:

0621168801 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שו"תה'10:00–14:00גילמן305
0621168802 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן305

שיעורי בחירה

0680208301 - סיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל בלאושטייןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן307
0851619901 - קולנוע ברזילאי (תאריך בחינה)
ד"ר אוטין פבלוסמסטר א'שיעורב'10:00–14:00מכסיקוא206
0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר שאול אוסטפלד לויןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
מר שאול אוסטפלד לויןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
0662141901 - חסרי-אונים כנגד כח מוחלט: ספרות הדיכוי בספרד ובארגנטינה (תאריך בחינה)
גב' פלורינדה גולדברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0662212201 - נגד גלובליזציה - השמאל והתנועות החברתיות באמריקה הלטינית (19 (תאריך בחינה)
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן281
0680328001 - דמויות נשים בסיפורת אמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
0633301101 - משפה לשפה: פרגמטיקה ותרגום (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמןא361
0626237901 - אזורי מגע: ארה"ב, מרכז אמריקה והקאריבים במאה ה-20 Contact Z (תאריך בחינה)
ד"ר עתליה שרגאיסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב102
0621117101 - אמריקה הלטינית במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)

סמינריונים

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם

סמינר בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים בשיעור בחירה 2 ש"ס

ד"ק בחוג להיסטוריה מבוא או שו"ת באמריקה הלטינית

0662323801 - איך עושים דברים עם תרגומים:סוגיות נבחרות בתרגום ספרדית/אנגלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא362
0621331601 - חיים של עניים באמריקה הלטינית במאה ה-20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן262
0621337701 - מאימפרית עבדים לרפובליקה מתקדמת: ברזיל במאה ה-19 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן497

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח