קורסי רטוריקה – אמנות הדיבור, הנאום והשכנוע

  • הדפסה

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ רטוריקה (מסגרת 340)

שיעורי חובה - 4 ש"ס

0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0662207401 - יסודות בניתוח רטורי (תאריך בחינה)
ד"ר גליה ינושבסקיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278

שיעורי ליבה - 6 ש"ס

קורס שלא נבחר כקורס ליבה מומלץ שילמד כקורס בחירה

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
0672155501 - קיקרו הנואם (תאריך בחינה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662323701 - פחד, זעם, רחמים: תפקיד הרגש במשימת השכנוע (תאריך בחינה)
פרופ' רות עמוסיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0662209701 - דיבור ואמת: נקודת מבט פסיכואנליטית (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0662129201 - רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
0662209101 - רטוריקה בחברה ובתרבות (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

שיעורי בחירה

0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0618101201 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101202 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר אלירן חזיזהסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00גילמןא362
0618101203 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה לתלמידי פכ"מ (תאריך בחינה)
גב' חן רווהסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00גילמן262
0618101204 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר אלירן חזיזהסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00גילמן262
0618101205 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' רון נויברגרסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618101206 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר דור זכרוביץ'סמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמן262
0618101207 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' חן רווהסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0627218901 - מבוא לפרגמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב103

קורסים מהתכנית הבין-לאומית לתלמידי דוברי אנגלית בלבד

**הקף כל קורס 3 ש''ס, ישוקלל 2 ש"ס בהקבץ,
**אלא אם יוצמד לו קורס נוסף בן 3 ש"ס.
**סמ' א' יתקיים בין התאריכים 26.10.16 - 5.1.17
** קורסי סמ' ב' יתקיימו בין התאריכים 13.3.17-8.6.17
**הרישום לשיעור ייעשה במזכירות התכנית בבניין גילמן חדר 360א
**יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!
1662251201 - Issues in Persuasion and Argumentation (תאריך בחינה)
ד''ר שרון אביטלסמסטר א'שיעורב'10:00–14:00רוזנברג104

קורסים מפקולטות אחרות (לתלמידי שנים ב,-ג')

לתלמידי שנים מתקדמות לאחר סיום שיעורי החובה

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
1085105501 - שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה (תאריך בחינה)
ד"ר יורן נועםסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי201
1085105502 - שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה (תאריך בחינה)
גב' שרייבר ענתסמסטר א'תרגילד'09:00–10:00נפתלי104
1085105503 - שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה (תאריך בחינה)
גב' נתן אוריתסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי208
1085105504 - שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה (תאריך בחינה)
גב' שרייבר ענתסמסטר א'תרגילה'08:15–09:00נפתלי108
1085105401 - יסודות בחברת הרשת (תאריך בחינה)
ד"ר שגב אלעדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00נפתלי101
1085105402 - יסודות בחברת הרשת (תאריך בחינה)
גב' נתן אוריתסמסטר ב'תרגילא'15:00–16:30נפתלי204
1085105403 - יסודות בחברת הרשת (תאריך בחינה)
מר סטולרו נתןסמסטר ב'תרגילב'08:30–10:00נפתלי108
1411507801 - חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית (תאריך בחינה)
ד"ר דיין-אורבך אילנהסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ100 - אולם קגן

סמינריונים

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם

0680422001 - רטוריקה של פיוס ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן497
**סגור בפני מי שלמד את השיעור "רטוריקה של פיוס"
0662312201 - רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב