קורסי לימודי דתות

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי דתות (מסגרת 697)

שיעורי חובה - 4 ש"ס

שנה א' מתכנית הלימודים במדעי הדתות

0697100201 - מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר אהרון אנגלברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת** (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג105
0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות (תאריך בחינה)
גב' קלרה אונגרסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן261
***ניתן לבחור בתרגיל במקום 2 ש"ס מלימודי הליבה

שיעורי ליבה - יש לבחור ב- 6 ש"ס

יסודות פילוסופיים וסוציווגיים למדעי הדתות:

קורס שלא יילמד בליבה מומלץ שיילמד כבחירה

0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
0621102501 - תולדות הנצרות מראשיתה ועד קאלוין (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0662223701 - מבוא לתיאוריות של מיתוסים** (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
** זהה למבוא למיתולוגיה שנלמד בתשע"ו
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה

0641500601 - דת וכלכלה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
0662222801 - העיתונות החרדית והמודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל חרוביסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
0671104501 - מבוא למצרים העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן220

בחירה - אירופה ונצרות

0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0677127201 - מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן306

בחירה יהדות

0690122501 - ראשית האמונה המקראית (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג103
0690190201 - מבוא למחשבת חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0690170801 - מבוא למיסטיקה היהודית** (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0690161301 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים** (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0677105801 - ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילג'14:00–18:00רוזנברג102
0690221201 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
0690122101 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
0677127201 - מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן306
0677106101 - יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב 1096) (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
0677106201 - יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב -ב (ממסע הצלב הראשון ועד"המגיפה (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
0677127301 - מחבורה לתנועה: החסידות במאה ה-18 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד אסףסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662209801 - מיתוס, אגדה וזיכרון: בתרבות היהודית ובמבט השוואתי (תאריך בחינה)
פרופ' עלי יסיףסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278

סמינרים ביהדות

0677308601 - הפולמוס היהודי נוצרי: ממנדלסון עד בובר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0677304801 - יהודים, פגאנים ונוצרים כותבים היסטוריה בתקופה העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים

בחירה באיסלאם

0631223001 - קוראן ופרשנות** (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן220
*יש לשים לדרישות הקדם בקורס
0622100201 - מבוא לתולדות הערבים והאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
0631245501 - חיפוש אחר זהות: עיון בכתבי אבות המודרניזם האסלאמי (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג105
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג105
0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
**דרישת קדם הקורס מושגי יסוד באסלאם
0631200601 - "האחים המוסלמים" - עיון בהגותם (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר ב'שו"תג'10:00–14:00רוזנברג002
0631122001 - האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00ווב102
0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן277
**דרישת קדם הקורס מושגי יסוד באסלאם

סמינרים בחוג ללימודי הערבם והאסלאם

לפני הרישום יש לוודא דרישות קדם בחוג

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג106
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג209

בחירה ממזרח אסיה

קורסי החוג ללימודי מזרח אסיה אינם מיועדים לתלמידי החוג

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687214601 - אלים שדים ואבות בדת הסינית (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0687243801 - מוות ואלמוות בהודו הקדומה (תאריך בחינה)
ד"ר צחי פרידמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן279
0687245801 - אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
0687245901 - בודהיזם בהודו-פילוסופיה ופרקטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן280

סמינרים במזרח אסיה

לפני הרישום - יש לשים לב לדרישות קדם בחוג

סמינרים במזרח אסיה מחייבים פרו"ס בתחום

0687222001 - דת עממית ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00גילמן260
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00גילמן260
0687342301 - חידות דתיות-מזרח ומערב (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמיר
ד"ר נחמה ורבין
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן262

מהחוג לפילוסופיה

יש לבדוק תנאים מקדימים לקורסים ורקע מתאים בתחום

0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
0618222302 - תרגיל צמוד לנ"ל - הודית המשך (תאריך בחינה)
מר דור מילרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד209
0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618222501 - תרגיל צמוד לנ"ל- סינית המשך** (תאריך בחינה)
גב' רננה פריםסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618220901 - פילוסופיה של הדת - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00דן-דוד102
0618204701 - ניאו-הינדואיזם בעידן הגלובאלי: דת, חברה, מוסר (תאריך בחינה)
מר גור ליבנהסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן306

סמינרים מהתכנית ללימודי דתות

הסמינרים הינם לתואר שני הפתוחים לתלמידים התואר הראשון בהקבץ

לפני הרישום, יש לודא דרישות קדם

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0697406001 - חומר ותודעה - משמעויות רוחניות לידע ביולוגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית רותםסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג211
0697406201 - תיאוריה אברהמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00רוזנברג212
0697406701 - מה זה פרוטסטנטי? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן362

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח