קורסי תרבות הילד והנוער

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תרבות הילד והנוער (מסגרת 701)

שיעור חובה

0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן307

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662209301 - מבית לאומי לבית פרטי: לאומיות ואינדווידואליזם בספרות ילדים ו (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן362
0662209201 - התנ"ך לילדים (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
0662196401 - ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326
0662209501 - ילדים בעידן של כלכלה גלובלית (תאריך בחינה)
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

ד"ק בקורסי היחידה לתר' הילד והנוער (0602): קורס המבוא

0602601101 - טלויזיה, נוער וילדים בעידן של ריבוי מסכים (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן362
0690222301 - הורים וילדים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102
0622201701 - צעירים, מהפכות וצדק חברתי (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן361
0602605601 - לא רק משחק ילדים: הפונקציות של המשחק בספרות ילדים ונוער (תאריך בחינה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן307
0602605001 - פוליטיקה 2.0: צעירים ומעורבות פוליטית בעידן הדיגיטלי (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן362
0602615901 - "הילד הלז אני הוא ולא אחר"- ילדים, ילדות ועיצוב העצמי בסיפור (תאריך בחינה)
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן304
0680326901 - ארוס, ילדות וטבע בשירת שאול טשרניחובסקי וח"נ ביאליק (תאריך בחינה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
0641500501 - יאנוש קורצ'אק: קריאה רב תחומית (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0602601601 - ספרות ילדים עברית- מבוא (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר ב'שיעורד'08:00–12:00רוזנברג104

קורסים מפקולטות אחרות

ניתן להשתתף בקורס אחד בלבד, לתלמידי שנים ב'-ג'

1071232801 - "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00נפתלי101
**דרישת קדם: "מבוא לפסיכולוגיה " או לימוד פרקים: 2, 7,
1071290401 - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית (תאריך בחינה)
ד"ר מודריק ליעדסמסטר ב'שיעורג'08:30–10:00נפתלי101
0721200001 - פסיכולוגיה של האישיות (תאריך בחינה)
ד"ר גוטמן עידיתסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00שרת432
1071290402 - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית (תאריך בחינה)
ד"ר מודריק ליעדסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00נפתלי003 זאב סגל
1041260401 - משפחה וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' שטייר חיהסמסטר א'שו"תא'10:00–13:00נפתלי210
0721300601 - הורים כמתווכים (תאריך בחינה)
לא יינתן בתשע"זסמסטר 'שו"ת00:00–00:00
0881100701 - ילידים דיגיטליים (תאריך בחינה)
1900-01-01 18:00:00סמסטר ' ד"ר רונית קמפף, פרופ' דב תאני, ד"ר ענת–16:00
**לפרטים אודות הקורס יש לפנות לאתר "כלים שלובים"

בחירה מהפקולטה למשפטים

**המשתתפים בקורסי משפטים כפופים לנהלי הפקולטה. שימו לב לד"ק
**בקורסי הפק' למשפטים (1141) יש הקפדה על ציון טווח בין 77-81
1411310901 - משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הי (תאריך בחינה)
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ102 - אולם מירון
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ102 - אולם מירון

סמינריונים

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

דרישת-קדם: קורס מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0662323601 - מדע פופולארי לנוער: מקרה ז'ול ורן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0602611401 - מהו ילד בפסיכואנליזה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חגית אלדמעסמסטר ב'סמינרג'08:00–10:00גילמן455
0602610801 - עולם הולך ומשתנה: תפיסות הילדות והחינוך בעולם היהודי באירופה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00גילמן497

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח