מסלול הלימודים

  • הדפסה

1. התכנית נלמדת במסלול דו-חוגי לצד חוג דיסציפלינרי נוסף.
    התכנית מתוכננת להימשך שלוש שנים. סך כל שעות הלימוד הוא 58 ש"ס.

2. תכנית למצטיינים במדעי הרוח ובאמנויות (קוד 200).