חישוב ציון גמר

  • הדפסה

 ציון הגמר בחוג ישוקלל כדלהלן:

    מסלול חד-חוגי                                                       מסלול דו-חוגי

    לימודי החוג                            88%                          לימודי החוג   88%
    וחטיבת השלמה                        

    סמינריונים                              12%                          סמינריון        12%

                          

 

 חישוב ציון גמר במסלול מצטיינים:  

מסלול חד-חוגי (למצטיינים)   מסלול דו-חוגי (למצטיינים)  
לימודי החוג וחטיבת השלמה 68% לימודי החוג 68%
סמינריונים 12% סמינריון 12%
לימודי תכנית המצטיינים 20% לימודי תכנית המצטיינים 20% 
  100%   100%