דרישות ונהלים

1. שיעורים מבוססי סיורי שטח:
חלק מהשיעורים בחוג משלבים לימוד בכיתה וסיורים בשטח. תלמידים בקורסים אלה חייבים לקחת חלק בסיורים על מנת   להיות זכאים לציון. 
רשימת הקורסים מבוססי סיור כוללת: (1) צדק חברתי וסביבתי (2) חופי הים התיכון (3) יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית     (4) גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה. 
בנוסף, במספר שיעורי מבוא, יסוד ובחירה נוספים מתקיימים סיורים שהם חלק מחובות הקורס. 
התלמידים ישאו בחלק   מן ההוצאות הכרוכות בכך.

2. תלמיד שייכשל ב- 3 קורסים יופסקו לימודיו.

3. פניות תלמידים בנושאי תכנית הלימודים ובקשות מיוחדות יופנו לוועדת ההוראה של החוג בכתב באמצעות מזכירות החוג. 

4. מועד הגשת עבודות סיום קורס (רפראט) עד חודש מסיום הסמסטר : 
    סמסטר א': יום ד' 1.3.17 (ג' באדר תשע"ז)
    סמסטר ב': יום א' 30.7.2017 (ז' באב תשע"ז)

5. מועד הגשת עבודות סמינריוניות:

    סמסטר א': יום א', 14.5.17 (י"ח באייר תשע"ז)  
    סמסטר ב' וקורסים שנתיים:  יום א' 1.10.17 (י"א בתשרי תשע"ח) 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח