מקרא

 

 

תלמידים שנרשמו למגמת מקרא לפני שנה"ל תשע"ז שימו נא לב!
החל משנה"ל תשע"ז חלו שינויים בתכנית הלימודים: התרגיל הביבליוגרפי האינטגרטיבי (2 ש"ס) ושני המבואות: הלשון העברית לתקופותיה (ש'+ת') (4ש"ס) ומבוא נוסף ממבחר המבואות של מגמות החוג (4 ש"ס) אינם חובה לתלמידי מקרא.
לפיכך:

 

  • תלמידים שטרם השלימו את חובת ההשתתפות בתרגיל הביבליוגרפי האינטגרטיבי ילמדו במסגרת התרגילים הטקסטואלים למתחילים 4 ש"ס במקום 2 ש"ס שהיו נהוגות עד כה.
  • תלמידי שנים ב' ג' שטרם השלימו את חובת "שני המבואות" (סה"כ 8 ש"ס) יכולים להשלים שעות אלה בבחירת שני תרגילים טקסטואלים למתחילים במקום אחד (רלוונטי לאלה שהשתתפו כבר בתרגיל הביבליוגרפי), ישתתפו בשני חלקי השיעור "פרשנות ימה"ב זרמים והתפתחויות" ולא רק בחלק אחד כפי שהיה נהוג עד כה. את יתר השעות ישלימו על ידי הרחבת מסגרת שיעורי הבחירה.
  • תלמידים שהשלימו במסגרת חובות שנה א' הן את התרגיל הביבליוגרפי האינטגרטיבי והן את שני המבואות שצויינו לעיל סה"כ 14 ש"ס, ימשיכו ללמוד בהתאם לתכנית הלימודים שהייתה נהוגה בשנת קבלתם לחוג: תרגיל טקסטואלי למתחילים - 2 ש"ס, מיומנויות - 6 ש"ס, תרגיל טקסטואלי למתקדמים - 4 ש"ס, פרשנות המקרא (ש'+ת') - 4 ש"ס, שיעורי בחירה - 24 ש"ס, סמינריונים - 8 ש"ס. סה"כ - 62 ש"ס

 

 שנה א' (20-18 שעות)

מבוא למקרא (א'): הספרות לסוגותיה +
מבוא למקרא (ב'): המחקר לזרמיו
2+2 ש"ס
תרגילים טקסטואלים למתחילים (א'+ב') 2+2 ש"ס
פרשנות המקרא בימי הביניים (א'+ב')   2+2 ש"ס
תרגיל נלווה לפרשנות ימי הביניים 2 ש"ס
לימודי מיומנויות:
 
תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א') 2 ש"ס
תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק ב') 2 ש"ס
נוסחים ותרגומים של המקרא 2 ש"ס
שנים ב' ג' (42 ש"ס)  
תרגילים טקסטואליים למתקדמים 4 ש"ס
שיעורי חובה ("קריאה בין תרבותית בתנ"ך" + לשון המקרא וסגנונו") 2+2 ש"ס
שיעורי בחירה 26 ש"ס
סמינריון* 4 ש"ס
סמינריון* 4 ש"ס
סה"כ: 62 ש"ס
 

*בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפרט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח