פילוסופיה יהודית + התמחות בתלמוד


בשנים א' וב' ישלימו תלמידי פילוסופיה יהודית את השיעור: "בית מדרש אינטגרטיבי" (המחליף את התרגיל הביבליוגרפי האינטגרטיבי), את שיעורי המבוא + השיעורים הנלווים למבואות והמיומנויות של המגמה.
בשנה ב' מומלץ להתחיל במקביל גם בשיעורי הבחירה. תלמידי החוג יבחרו את שיעורי הבחירה מתוך מגוון התחומים של התכנית. בשנה ג' יבחרו התלמידים שני קורסים סמינריונים. האחד יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט. עבודת הרפרט ועבודת הסמינר ייכתבו אצל מרצים שונים ובתחומים שונים. 

שנים א' ב'  - מבואות חובה + בית מדרש אינטגרטיבי (סה"כ 14ש"ס) 

בית מדרש אינטגרטיבי - מקום זמן קדושה

 2ש"ס

מבוא למחשבת חז"ל 

 4ש"ס

מבוא למיסטיקה יהודית + מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב 

 2+2ש"ס

מבוא להגות יהודית מודרנית (חלקים א' + ב')

 2+2ש"ס

שנים א' ב'  - שיעורי  חובה נלווים למבואות (סה"כ 12ש"ס)

איך מדרש מפרש? קריאה צמודה במדרשי התנאים

 2ש"ס

קריאה בספר מורה הנבוכים חלק א' + חלק ב'* - (שיעור נלווה למבוא של ימה"ב) * חלק ב' חובה למתמחים בתחום פילוסופיה, קבלה וחסידות. שיעור זה יימנה במניין שעות הבחירה של התלמיד. 

 2ש"ס

זוהר למתחילים

 4ש"ס

מנדלסון, כהן ובובר - קריאה בהגות יהודית מודרנית 

 4ש"ס

שנים א' ב' –מיומנויות  (סה"כ 6 ש"ס)

מכינה בתלמוד

 2ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית*

 2ש"ס

מבוא לפילוסופיה חדשה

 2ש"ס

 .*מומלץ להשתתף במיומנות מבוא לפיל' יוונית כבר בשנת הלימודים הראשונה.

שנים ב' ג' שיעורי בחירה- (סה"כ 22 ש"ס)

שיעורי בחירה מתקדמים* בכל אחד משלושת התחומים. 

 22ש"ס

*הרישום לשיעור מתקדם מותנה בשמיעת שיעור המבוא +השיעור הנלווה לו בתחום.

סמינריון* 

 4ש"ס

סמינריון* 

 4ש"ס

סה"כ

 8ש"ס

*בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפרט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.
השתתפות בסמינריון מותנית בשמיעת 4 ש"ס שיעור בחירה מתקדם בתחום.

התמחות בתלמוד – מבנה תכנית הלימודים למבקשים תואר בתלמוד (דו-חוגי) סה"כ 56 ש"ס

שנים  א' ב' מבואות חובה:

בית מדרש אינטגרטיבי- מקום זמן קדושה

 2ש"ס

מבוא למחשבת חז"ל

 4ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה (ש'+ת'(

 2+2ש"ס

מבוא למקרא (שני החלקים) או מבוא למיסטיקה יהודית+מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב

 2+2ש"ס

סה"כ:

 14ש"ס

שיעורי חובה:

איך מדרש מפרש? קריאה צמודה במדרשי התנאים

 2ש"ס

שתי מכינות בתלמוד

 2+2ש"ס

ארמית בבלית או גלילית

 2+2ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית

 2ש"ס

סה"כ

 12ש"ס

שיעורים מתקדמים בתחום ההתמחות סה"כ:

 16-14ש"ס

שיעורי בחירה בכל תחום התמחות/מגמה בחוג

 4ש"ס

שיעורי בחירה מהחוג להיסטוריה של עם ישראל

 4-2ש"ס

סמינריונים* (4X2 ש"ס)

8 ש"ס

*בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפרט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח