תנאי הקבלה

  • הדפסה

 קבלת תלמידים לחוג נעשית לפי דרישות הפקולטה, כמפורט באתר ההרשמה ללימודים.