בחינות

 • הדפסה
AspMaker2010s

להלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות:
 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 14.05.2017

 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 01.10.2017

 • המועד האחרון להגשת מטלת סוף קורס (מטלה במקום בחינה) של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 27.03.2017

 • המועד האחרון להגשת מטלת סוף קורס (מטלה במקום בחינה) של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 17.08.2017

 • העבודות הסמינריוניות ועבודות הרפראט תוגשנה דרך מזכירות החוג ולא ישירות למרצים.

 • התלמיד ישאיר בידו עותק של העבודה שמסר.

 • לא ניתן לשפר ציון של עבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

 • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.

 • החוג ממליץ לתלמידיו להיבחן במועד א'.

 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

 • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב בעניין זה אחר פרסומים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט.

 • בהצלחה!

  סמסטר א'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   סיפור יציאת מצרים והשתלשלותו   ד"ר טליה סוצקובר   30/01/2017  13:30  28/02/2017  13:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א: לשון העת העתיקה     מועד א : 01/02/2017 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה מ"א במסלול סגנון: העת העתיקה,לשון חז"ל ואר   פרופ' משה מורגנשטרן   מועד א : 01/02/2017 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשונית     01/02/2017  13:00  01/03/2017  13:00 
  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר רעיה חזון   01/02/2017  13:00  05/03/2017  13:00 
  בחינה   אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות   ד"ר אנבסה טפרה   02/02/2017  09:00  06/03/2017  13:00 
  בחינה   בית מדרש אינטגרטיבי-מקום זמן קדושה   פרופ' ורד נעם   02/02/2017  09:00  02/03/2017  09:00 
  בחינה   חקר המרחב והמקרא   ד"ר טליה סוצקובר   02/02/2017  09:00  05/03/2017  13:00 
  בחינה   תחביר לשון המקרא   ד"ר אורה עמבר   05/02/2017  09:00  01/03/2017  09:00 
  בחינה   תחביר עברי   ד"ר אורה עמבר   05/02/2017  09:00  01/03/2017  09:00 
  בחינה   הורים וילדים במקרא   ד"ר טליה סוצקובר   06/02/2017  13:00  08/03/2017  13:00 
  בחינה   זוהר למתחילים   ד"ר רונית מרוז   06/02/2017  13:00  07/03/2017  13:00 
  בחינה   מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה   ד"ר נועם מזרחי   08/02/2017  13:00  09/03/2017  09:00 
  בחינה   תכנון והפקה של ספרים וכתבי-עת   מר שמואל פרץ   08/02/2017  09:00  06/03/2017  09:00 
  בחינה   ראשית האמונה המקראית   ד"ר גיא דרשן   09/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
  בחינה   מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א')   פרופ' רון מרגולין   10/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
  בחינה   תורת ההגה   ד"ר עינת גונן   10/02/2017  09:00  09/03/2017  09:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   פרופ' חיים כהן   13/02/2017  13:00  17/03/2017  09:00 
  בחינה   מבוא למיסטיקה יהודית**   פרופ' אדם אפטרמן   15/02/2017  13:00  06/04/2017  13:00 
  בחינה   נוסחים ותרגומים של המקרא   ד"ר נועם מזרחי   15/02/2017  13:00  26/03/2017  16:00 
  בחינה   סמנטיקה   ד"ר ורד סיידון   16/02/2017  13:00  24/03/2017  09:00 
  בחינה   מתורה שבכתב לתורה שבעל פה: עיונים במהפכה המשנאית   פרופ' ישי רוזן-צבי   19/02/2017  13:00  19/03/2017  16:00 
  בחינה   קריאה בין תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום   ד"ר אסנת ברתור   19/02/2017  13:00  06/04/2017  13:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   ד"ר רעיה חזון   20/02/2017  09:00  02/04/2017  16:00 
  בחינה   תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א')   מר עודד אסנר   22/02/2017  09:00  06/04/2017  09:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א במסלול סגנון   פרופ' תמר סוברן   מועד א : 06/04/2017 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה מ"א-לשון חז"ל וארמית     מועד א : 06/04/2017 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינת בית   אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום   ד"ר אשמן אהובה   מועד א : 13/02/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 16.2.17 בשעה 13:00

  מועד ב : 24/03/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 27.3.17 בשעה 13:00

  בחינת בית   חכמים, נשיאים ושדים: בין בבל לארץ ישראל בשלהי העת העתיקה   ד"ר מאיר בן שחר   מועד א : 23/02/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 2.3.17 בשעה 1300

  מועד ב : 26/03/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 2.4.17 בשעה 13:00

  בחינת בית   פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א)   פרופ' מאירה פוליאק   מועד א : 23/02/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 26.2.17 בשעה 13:00

  מועד ב : 02/04/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 5.4.17 בשעה 13:00

  סמסטר ב'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   הליכים שיפוטיים במקרא   ד"ר אסנת ברתור   02/07/2017  13:30  27/07/2017  09:00 
  בחינה   עריכת התרגום מאנגלית   ד"ר נחמה ברוך   02/07/2017  13:30  26/07/2017  09:00 
  בחינה   בחינת בקיאות בלשון עברית לתלמידי שנה א'     04/07/2017  13:00  28/07/2017  09:00 
  בחינה   מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים**   פרופ' אדם אפטרמן   04/07/2017  13:00  30/07/2017  13:00 
  בחינה   לשון המקרא וסגנונו   ד"ר טליה סוצקובר   05/07/2017  13:00  31/07/2017  09:00 
  בחינה   תחביר למתקדמים**   ד"ר ורד סיידון   05/07/2017  09:00  30/07/2017  13:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א -לשון ימה"ב   ד"ר רעיה חזון   07/07/2017  09:00     
  בחינה   מדקדקי ימה"ב   ד"ר רעיה חזון   07/07/2017  09:00  02/08/2017  09:00 
  בחינה   תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי   ד"ר רעיה חזון   07/07/2017  09:00  02/08/2017  09:00 
  בחינה   מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי   ד"ר נועם מזרחי   09/07/2017  13:00  08/08/2017  13:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   ד"ר רעיה חזון   10/07/2017  13:00  06/08/2017  13:00 
  בחינה   ארמית מקראית   פרופ' משה מורגנשטרן   12/07/2017  13:00  07/08/2017  13:00 
  בחינה   המקור הכוהני בתורה: שאלות במחקר התורה העכשווי   ד"ר גיא דרשן   12/07/2017  09:00  04/08/2017  09:00 
  בחינה   מבוא למחשבת חז"ל   פרופ' גדעון בוהק   12/07/2017  13:00  08/08/2017  13:00 
  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר אורה עמבר   13/07/2017  09:00  10/08/2017  09:00 
  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר רעיה חזון   13/07/2017  09:00  10/08/2017  09:00 
  בחינה   לשון חז"ל**   פרופ' חיים כהן   16/07/2017  13:00  13/08/2017  13:00 
  בחינה   מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו   ד"ר נועם מזרחי   16/07/2017  13:00  14/08/2017  13:00 
  בחינה   תחביר עברי   ד"ר עינת גונן   19/07/2017  09:00  16/08/2017  09:00 
  בחינה   תורת הצורות**   ד"ר אדם בן נון   20/07/2017  13:00  20/08/2017  13:00 
  בחינה   מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב')   פרופ' רון מרגולין   21/07/2017  09:00  17/08/2017  13:00 
  בחינה   הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א'   מר טל קיטנפלון   23/07/2017  13:00  18/08/2017  09:00 
  בחינה   מבוא לבלשנות שמית   פרופ' שלמה יזרעאל   25/07/2017  13:00  21/08/2017  09:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א- לשון העת החדשה   פרופ' תמר סברן   מועד א : 21/08/2017 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת גמר לתלמידי התואר השני במקרא     מועד א : 18/10/2017 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף.

  בחינה   בחינת גמר לתלמידי התואר השני בפילוסופיה יהודית     מועד א : 18/10/2017 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף.

  בחינת בית   ספרות מסופוטמית והמקרא **   ד"ר גיא דרשן   מועד א : 04/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את בחינת הבית למזכירות החוג עד 7.7.17 בשעה 13:00

  מועד ב : 27/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את בחינת הבית למזכירות החוג עד 30.7.17 בשעה 13:00

  בחינת בית   The Qur'an and the Bible   ד"ר טומסו טסאי   מועד א : 06/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד לתאריך 13.7.17 בשעה 13:00

  מועד ב : 14/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד לתאריך 21.8.17 בשעה 13:00

  בחינת בית   געז למתחילים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 06/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 13.7.17 בשעה 13:00.

  מועד ב : 31/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 7.8.17 בשעה 13:00

  בחינת בית   תהילים ושיר השירים: סוגות ספרותיות וסוגיות פרשניות   פרופ' מאירה פוליאק   מועד א : 13/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 16.7.17 בשעה 13:00

  מועד ב : 10/08/2017 בשעה : 09:00 ; י שלהגיש למזכירות החוג עד 13.8.17 בשעה 13:00

  בחינת בית   אמהרית למתחילים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 16/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 23.7.17 בשעה 13:00

  מועד ב : 13/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 20.8.17 בשעה 13:00

  בחינת בית   אמהרית למתקדמים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 16/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 23.7.17 בשעה 13:00.

  מועד ב : 13/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 20.8.17 בשעה 13:00

  בחינת בית   דמות המלכה במקרא   ד"ר אשמן אהובה   מועד א : 18/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את בחינת הבית עד 21.7.17 בשעה 13:00

  מועד ב : 16/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את בחינת הבית עד 19.8.17 בשעה 13:00

  בחינת בית   מבוא לארמית גלילית   פרופ' משה מורגנשטרן   מועד א : 23/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 30.7.17 בשעה 13:00.

  מועד ב : 20/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 27.8.17 בשעה 13:00.

  בחינת בית   פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב)   פרופ' מאירה פוליאק   מועד א : 24/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 27.7.17 בשעה 13:00

  מועד ב : 21/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 24.8.17 בשעה 13:00


  בהצלחה בבחינות