בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פרקי יסוד בלשון העברית א'   ד"ר אורה עמבר   10/02/2017  09:00  10/03/2017  09:00 
עבודה   תרגום לתקשורת ותרגום כתוביות לטלוויזיה   גב' אהרה זהבית   מועד א : הגשה עד 02/02/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מלאכת התרגום לעברית: בעיות יסוד וכלי תרגום   ד"ר עמרי אשר   מועד א : 16/02/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במייל למרצה+עותק למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   תרגום כתוביות לטלוויזיה ולאינטרנט   גב' אהרה זהבית   02/03/2017  13:00     
עבודה   סדנה לתרגום טקסטיים עיוניים וקטיח עיתונות   גב' דפנה רוזנבליט ,גב' קרן נייזר-כהן   מועד א : 09/03/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במייל למרצה+עותק למזכירות החוג עד השעה 13:00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פרקי יסוד בלשון העברית ב'   ד"ר אורה עמבר   10/07/2017  09:00  31/07/2017  09:00 
בחינה   סדנה בעריכת תרגום   ד"ר נחמה ברוך   17/07/2017  09:00  07/08/2017  09:00 
בחינת בית   לוקליזציה   גב' ליאת נוי   מועד א : 23/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש במייל למרצה+עותק למזכירות החוג עד התאריך 26.7.17

מועד ב : 13/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש במייל למרצה+עותק למזכירות החוג עד התאריך 16.8.17

עבודה   בין תרגום ואדאולוגיה   ד"ר עמרי אשר   מועד א : 24/07/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במייל למרצה+עותק למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   משפה לשפה: פרגמטיקה ותרגום   ד"ר טל גולדפיין   מועד א : 31/07/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במייל למרצה+עותק למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   סדנה בתרגום פרוזה אנגלית   מר שאול אוסטפלד לוין   מועד א : 07/08/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במייל למרצה+עותק למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   סדנת תרגום עסקי משפטי   גב' קרן נייזר-כהן   מועד א : 14/08/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במייל למרצה+עותק למזכירות החוג עד השעה 13:00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח