מהלך הלימודים

 

 שנה א'

פכ"מ

פילוסופיה

כלכלה

מדע המדינה

משפטים

קריאה מודרכת א'

מבוא ללוגיקה + תרגיל

מיקרו א'+ תרגיל

פוליטיקה ומשטר בישראל + תרגיל

 דיני נזיקין/עונשין/משפט חוקתי/ישראלי/חקיקה ורגולציה

קריאה מודרכת ב'

מבוא לפילוסופיה חדשה

 

 מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל  

סטטיסטיקה + תרגיל

מבוא לפילוסופיה פוליטית

     

מתמטיקה + תרגיל

מבוא לתורת המוסר

     

פילוסופיה של מדעי החברה

תרגיל בפילוסופיה פוליטית

     

חוק, סמכות ופרשנות: סוגיות בפילוסופיה של המשפט

       

 

שנה ב'

 

פכ"מ

פילוסופיה

כלכלה

מדעהמדינה

משפטים

החלטה ורציונליות

מוסר המשך + תרגיל

מיקרו ב' + תרגיל

כתיבה מדעית

קניין/תאגידים/משפט בינלאומי/מנהלי/עבודה/

קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה, צדק ופוליטיקה

פילוסופיה במאה ה 19

מאקרו א' + תרגיל

מחשבה מדינית בת זמננו

 

 

 

 מאקרו ב' + תרגיל  כלכלה פוליטית  

 

שנה ג'

פכ"מ

פילוסופיה

כלכלה

מדעהמדינה

משפטים

סמינר פכ"מ

מבוא למטפיזיקה ולתורת ההכרה

אקונומטריקה

פוליטיקה השוואתית

משפט וכלכלה

סמינר פכ"מ

       

כלכלה התנהגותית

       

 

 

 

רשימת קורסי החובה בתואר:

 

 

פכמ

 קורס הכנה במתמטיקה 5 ש"ס

 קורס הכנה בסטטיסטיקה 5 ש"ס

 קריאה מודרכת א' 2 ש"ס

 קריאה מודרכת ב' 2 ש"ס

 פילוסופיה של מדעי החברה 4 ש"ס

חוק, סמכות ופרשנות: סוגיות בפילוסופיה של המשפט  2 ש"ס 

 החלטה ורציונליות 4 ש"ס

 קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה, צדק ופוליטיקה 2 ש"ס

 כלכלה התנהגותית 2 ש"ס

 סמינר פכ"מ 4 ש"ס

 

פילוסופיה

 מבוא ללוגיקהש"ס

 מבוא לפילוסופיה פוליטית 2 ש"ס

 תרגיל בפילוסופיה פוליטית  2 ש"ס  (צמוד לשיעור מבוא לפילוסופיה פוליטית)

 מבוא לפילוסופיה חדשה 2 ש"ס

 מבוא לתורת המוסר 2 ש"ס

 תורת המוסר - שיעור המשך 4 ש"ס (תנאי קדם מבוא לפילוסופיה של המוסר)

 מבוא לפילוסופיה במאה ה-19  2 ש"ס (תנאי קדם פילוסופיה חדשה)

 מבוא למטפיזיקה ולתורת ההכרה 2 ש"ס

 

כלכלה

 מיקרו כלכלה א'ש"ס

 מאקרו כלכלה א' 5 ש"ס

 מיקרו כלכלה ב' 5 ש"ס

 מאקרו כלכלה ב'  3 ש"ס

 מבוא לאקונומטריקה 6 ש"ס

 

מדע המדינה

 פוליטיקה ומשטר בישראל 4 ש"ס

 מבוא ליחסים בינלאומיים 4 ש"ס

 כתיבה מדעית 2 ש"ס

 מחשבה מדינית בת זמננו 3 ש"ס

 כלכלה פוליטית 4 ש"ס

 פוליטיקה השוואתית  3ש"ס

 

משפטים

 על התלמידים ללמוד סה"כ 14 ש"ס מרשימת הקורסים המוצעים להלן, מתוכם 12 ש"ס בשנים א' ו ב':

 שנה א' -  דיני נזיקין/עונשין/משפט חוקתי/ישראלי/חקיקה ורגולציה    4 ש"ס

 שנה ב' -  דיני תאגידים/קניין/עבודה/משפט בינלאומי/מנהלי    4 ש"ס

 שנה ג' -  משפט וכלכלה 2   ש"ס

 

שיעורי הבחירה הדרושים להשלמת התואר ייבחרו מתוך רשימת הקורסים המוכרים לפכ"מ הניתנים בחוגים השותפים לתכנית (מתוכם 3 סמינרים לבחירה).

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח