פירוט הקורסים

  • הדפסה

קורסי התכנית למחקר התרבות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

מחקר התרבות

לימודי התואר השני

לימודי השלמה

1041110201 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר הרפז יוסיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00נפתלי110
1041110205 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' כץ עלמהסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00נפתלי208
1041110206 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' תיק שליסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00נפתלי205
1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי004
1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' שיין תמרסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי107
1041110108 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00נפתלי103

קורסי חובה

0669100101 - מבוא למחקר התרבות (תאריך בחינה)
מר רותם לשםסמסטר א'שו"תג'12:00–16:00גילמן306
0669506901 - טקסטים קלאסיים במחקר התרבות (תאריך בחינה)
ד"ר שרית פזסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00דן-דוד210

קורס חובה למתקדמים

0669508201 - כתיבת הצעת מחקר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן455

סמסטר א'

קורסי בחירה

0669611901 - תרבות ורגשות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן497
0669611801 - המעבדה בנושא פעילות וזהות חברתית סביבתית (תאריך בחינה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'מעבדהג'16:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0669611401 - חומרים ופרקטיקות בתרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרית פזסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00גילמןא317
0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0669612501 - תרבות וסולידריות חברתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גבריאל בר-חייםסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמןא317
0669612701 - המעבדה למחקר התרבות א': אינטראקציה (תאריך בחינה)
פרופ' איתמר אבן-זהרסמסטר א'מעבדהב'14:00–16:00
0659246201 - ביולוגיה וחברה: "גזע, לאום וגזענות במאה ה- 20 וה- 21 בעיקר מ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיססמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן262

סמסטר ב'

קורסי חובה

0669400801 - מחקר התרבות: מסורות ובעיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317

קורסי בחירה

0669612001 - עירוניות והביטוס עירוני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרית פזסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00דן-דוד211
0669612301 - זהות מקצועית (תאריך בחינה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר ב'מעבדהג'14:00–16:00גילמן497
0669612101 - אוכל, חברה, תרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דפנה הירשסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב501
0669612401 - תיירות ומפגש בין תרבויות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן262
0669612201 - קבוצות אתניות ומפגשים תרבותיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00ווב401
0669612601 - אנתרופולוגיה של הדת: תרבות ואמונות בעידן החילון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גבריאל בר-חייםסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמןא317
0669612901 - המעבדה לתעביר מגע בין תרבויות ותרגום (תאריך בחינה)
פרופ' איתמר אבן-זהרסמסטר ב'מעבדהב'12:00–14:00