מלגות

  • הדפסה

בית הספר מעניק מלגות לתלמידי התואר השלישי מקרנות ומתרומות ולתלמידי התואר השני והשלישי מהכנסות "בימת החוקר".