ועדות בית הספר

  • הדפסה

1. הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר במדעי היהדות וארכיאולוגיה  ("ועדת דוקטורנטים")  
2. ועדת הקרן ע"ש דב סדן והפרס ע"ש גוסטה סדן לבית פרנס
3. ועדת קרן יורן שניצר
4. ועדת קרן יניב
5. ועדת מלגות

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר במדעי היהדות וארכיאולוגיה

ועדה זו מרכזת את מערך הקבלה, הלימודים והמחקר לתלמידי התואר השלישי במדעי היהדות. הוועדה דנה בהצעות מחקר של מועמדים ומועמדות ללימודי התואר השלישי, מסדירה את אישורן קודם לכתיבתן, עוקבת אחרי התקדמות המחקרים וממליצה על אישורם לאחר השלמתם, משנמצאו ראויים לזכות את כותביהם בתואר "דוקטור לפילוסופיה".

חברי הוועדה הם:
פרופ' תמר סוברן (יו"ר)
פרופ' שלמה בונימוביץ
פרופ' משה פלורנטין
פרופ' איריס מילנר
פרופ' דלית רום-שילוני
פרופ' שלום רצבי
פרופ' ישי רוזן-צבי
ד"ר רונית מרוז (מ"מ)
ד"ר נעם מזרחי (מ"מ)
ד"ר מעוז כהנא (מ"מ)

 

 חברי ועדת שופטי קרן דב סדן
פרופ' דן לאור (יו"ר)
פרופ' אבנר הולצמן
פרופ' תמר סוברן

 

חברי ועדת קרן יורן שניצר
פרופ' דינה פורת, יו"ר
מר עמיחי נריה ( נציג המשפחה)
פרופ' תמר סוברן ( ראשת בית הספר)
פרופ' דוד אסף ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל
פרופ' שמחה גולדין (ראש המרכז לחקר התפוצות)

 

חברי ועדת קרן יניב
פרופ' חיים כהן תמר סוברן  (יו"ר) 
פרופ' פרופ' דוד אסף
פרופ' גדעון בוהק
פרופ' דוד דה פריז
ד"ר  אורית רוזין 

חברי ועדת המלגות
פרופ' תמר סוברן (יו"ר)
פרופ' משה פלורנטין
פרופ' אבי גופר 
ד"ר אדם אפטרמן
ד"ר דנה אולמרט
ד"ר אנבסה טפרה
ד"ר נעם מזרחי
ד"ר מעוז כהנא