תנאי הקבלה

  • הדפסה

לימודי התואר השלישי מתנהלים בהתאם לתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר ובהתאם להנחיות הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר של בית הספר.