ראשי בתי הספר

  • הדפסה

 

ראשי בתי הספר

פרופ' דוד מיודוסר
 
בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר
פרופ' ורד נעם
  
בית הספר למדעי היהדות ולארכיאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג
פרופ' מישל קאהן
 
בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולזלי פורטר
 
פרופ' אביעד קליינברג בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ
 
פרופ' יוסף שורץ
 
בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע