ועדות פקולטטיות

  • הדפסה

ועדת הוראה
פרופ' מלאת שמיר - יו"ר
פרופ' אותי בת-אל
פרופ' מירי שפר-מוסנזון
פרופ' תמר סוברן
פרופ' רן ברקאי

ועדת מחקר 
פרופ' זהר שביט 

ועדת מלגות
פרופ' מלאת שמיר

ועדת קתדרות 
פרופ' ליאו קורי - יו"ר
פרופ' בלהה מלמן
פרופ' מנחם פיש
פרופ' ג'רמי כהן

ועדת קבלה 
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ - יו"ר 
פרופ' מלאת שמיר
ד"ר אסף גולדשמידט
ד"ר נחמה ורבין