ציון הגמר

במסלול המחקרי

40% - ציון עבודת הגמר

14% -  ציון העבודה  הסמינריונית

10% - ציון הסמינריון המחלקתי

36% - ציוני עבודות הרפראט (6% ציון כל עבודת רפראט)  

 

מסלול העיוני

30% - ציוני העבודות הסמינריונית (15% ציון כל עבודה סמינריונית)

15% - ציון פרויקט גמר

35% - ציוני עבודות הרפראט (5% כל עבודת רפראט)  

10% - ציון בחינת גמר

10% - ציון הסמינריון המחלקתי