תנאי קבלה

  • הדפסה

על המועמדים לתוכנית חלים כל תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה.