פירוט הקורסים

  • הדפסה

קורסי התוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי תרבות ערבית-יהודית בתכנית הבין-אוניברסיטאית

לימודי ליבה (מסגרת 120)

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001
0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן307
0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106
0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן282

שיעורי בחירה (מסגרת 136)

0622202201 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן306
0631224201 - הסיפורת הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן281
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0631200101 - טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן306
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0612170601 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0624100101 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0624200101 - מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104
** דרישת קדם: ידע בסיסי של ערבית קלאסית
** או דיאלקט ערבי כלשהו
0677211401 - 'יהודים-ערבים' בעת החדשה: לשון, היסטוריה ופוליטיקה של זהויות (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'תרגילב'12:00–16:00רוזנברג107
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
1041358001 - סוציולוגיה של חציית גבול (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שו"תב'12:00–15:00נפתלי108
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר שאול לויןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן307
0616101401 - הפילוסופיה של הרמב"ם:ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג104
0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
** מיועד לבוגרי קורס ערבית ספרותית
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0631223001 - קוראן ופרשנות** (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן279
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן279
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0631115001 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג002
** מיועד לתלמידים שאינם דוברים ערבית כשפת אם
0612170701 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0662116001 - כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0662133901 - אוונגרד יהודי בעידן מחולן- מי"ל פרץ לז'ורז' פרק (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן305
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0612601001 - פרשנות המקרא היהודית בארצות האסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0616101901 - הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600** (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0631246801 - מבוא לפילוסופיה אסלאמית (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג001
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0631247701 - The Quran in its Historical Context (תאריך בחינה)
ד"ר טומסו טסאיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג209
** הקורס יינתן בשפה האנגלית
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0680315501 - שירה ותקווה (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן317
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן317
0622201901 - זכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
0614300301 - מדקדקי ימה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג102
0821134101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0677110101 - העיר והקהילה בספרד (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג107
0631115002 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שו"תא'16:00–20:00רוזנברג211
**מיועד לתלמידים ששפת אמם ערבית
0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן282
1411910801 - מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי (תאריך בחינה)
ד"ר ווזנר שי
מר אבו פול ריאד
סמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר ווזנר שי
מר אבו פול ריאד
סמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
0616200401 - זוהר למתחילים-הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו (תאריך בחינה)
פרופ' רונית מרוזסמסטר ב'שיעורב'10:00–14:00רוזנברג102
0631249401 - השירה הפלסטינית במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג103
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0677207801 - יהודים, ערבים, אדומים ושומרונים בתקופות החשמונאית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0624200201 - ערבית הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104
** דרישת קדם: "מבוא לבלשנות שמית"
** או "מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית"
0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם
0616101501 - קריאה בטקסטים קבליים מהמאה הי"ג:ת"נ למבוא לתורת הסוד (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג212
0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' שיבי מייסוןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג001
0631114201 - תרגיל לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' נארימן כרוםסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג102
0631114202 - תרגיל לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' נארימן כרוםסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג002
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0631112002 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00ווב102
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תד'18:00–20:00ווב102
0631112001 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג002
**דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק
0680830801 - "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש (תאריך בחינה)
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש
0680316901 - פתגמים ושירי משל מספרד ומפרובאנס (תאריך בחינה)
ד"ר נילי שלוסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן306
1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות (תאריך בחינה)
ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
סמסטר ב'שו"תג'16:00–19:00נפתלי205
0612170801 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0677127601 - 'עדות המזרח': מיישוב למדינה (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר ב'תרגילד'10:00–14:00רוזנברג106
0631222101 - חברה ודת במצרים בראי הספרות והקולנוע (תאריך בחינה)
מר כפיר גרוססמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב102
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0614301101 - עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
0616200501 - קריאה בספר מורה הנבוכים (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
0631224001 - יסודות השירה הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג001
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן307
0680306601 - הסיפור העברי בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
0612601101 - פרשנות רס"ג והקראים למקרא: טקסטים נבחרים (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0680211701 - טקסטים מכוננים בכתיבת המזרחיות בתרבות הישראלית (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן317
0631242301 - סוגת אלפרג' בעד אלשדה (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0677113401 - עולמות יהודים בין כורש למוחמד (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'שו"תה'10:00–14:00גילמן277
0614140401 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית (תאריך בחינה)
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102

סמינרים (מסגרת 146)

0680423101 - סליחות ותירוצים: עיון ספרותי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0631424601 - "הרומן" הערבי מהעידן הקלאסי לשחר המודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג212
0607531801 - תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג212
** מיועד לתלמידים בשנה השלישית
0616350301 - סמינר בספר מורה הנבוכים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
0624350601 - עברית וערבית במגע: עבר והווה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג212
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג212
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב101
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00ווב101
0680423501 - המופלא בסיפור העם העברי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמןא317
1041379801 - בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פוראני חאלדסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00נפתלי425

קורסי שפה (מסגרת 126)

קורסי שפה מהחוג להיסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה

0622100001 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן305
0622100002 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן306
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן456
0622100003 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן456
0622200001 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00גילמן278
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן278
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00גילמן278
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן278
0622200002 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר יובל דגןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן456
מר יובל דגןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן456
מר יובל דגןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן456
מר יובל דגןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן455

קורסי שפה מהחוג ללימודי הערבית והאסלאם

0631121001 - ערבית א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'14:00–18:00דן-דוד209
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תג'12:00–16:00דן-דוד211
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד209
0631121401 - ערבית ב' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'10:00–16:00רוזנברג103
מר אור גלעדסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג106
מר יוסף הירשסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג106
0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג103
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג102
** הקורס מיועד ל:
**א. תלמידי שנה א' על סמך בחינת המיון.
**ב. תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר קיץ.
**ג. בוגרי הקורסים ערבית א+ב ילמדו את הקורס בשנה ב'.