מסלולי התמחות

בחוג שלושה מסלולי התמחות:

(1) לשון וספרות יוונית; (2) לשון וספרות רומית (לטינית); (3) תרבות קלאסית