כללי

החוג ללימודי מזרח אסיה מקנה לתלמידיו ידע אודות תרבויות דרום ומזרח אסיה, ובעיקר הודו, סין ויפן. לאחרונה הצטרף החוג לבית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ אשר במסגרתו נכללים החוג להיסטוריה כללית, החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה, והחוג ללימודי מזרח אסיה. 
התואר השני בלימודי מזרח אסיה מכוון להעמיק את הידע הכללי של התלמיד בתרבויות ובשפות השונות של מזרח אסיה ותת היבשת ההודית בתחומים קלאסיים ומודרניים; כל זאת בנושאי מדעי הרוח, החברה, האמנויות והכלכלה. המטרה היא להקנות לתלמיד התמחות בתחום שייבחר על ידו, בהתאם למסלולי הלימודים הקיימים.