הבהרות לתוכנית הלימודים – סטודנטים שהתחילו לפני תשע"ז

סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

לפני תשע"ז  (2016-17)

 

החל משנת הלימודים תשע״ז (2017-2016) השתנתה תוכנית הלימודים לקראת התואר הראשון בחוג. אולם, סטודנטים מחויבים בתוכנית הלימודים שפורסמה בשנת הלימודים בה החלו את לימודיהם. לכן, רוב השינויים אינם חלים עליכם.

על מנת לבדוק את תוכנית הלימודים הרלבנטית לכם, חפשו תחת ״ידיעונים קודמים״ את הידיעון של שנת הלימודים בה התחלתם את לימודיכם.

שימו לב במיוחד לנקודות הבאות:

סטודנטים במסלול לספרות אנגלית

1.     כל נושא קורסי הליבה אינו חל עליכם. גם קורסי הליבה וגם הקורסים המתקדמים נחשבים עבורכם כקורסים מתקדמים ואתם יכולים לקחת אותם.

2.     עליכם לקחת, במהלך התואר, קורס אחד בנושא ״שייקספיר״ וקורס אחד שמוגדר כקורס ״לפני 1800״ (שימו לב לכוכביות בידיעון תחת הקורסים השונים כדי לאתר את הקורסים המתאימים לדרישה זו).

3.     אם טרם לקחתם את הקורס ״מבוא לתרבות אנגליה״ עליכם לקחת את אחד משני הקורסים: ״מבוא לתרבות אנגליה חלק א׳״ או ״מבוא לתרבות אנגליה חלק ב׳״.

4.     אם טרם לקחתם תרגיל כתיבה לאחד מקורסי התיאוריה (שירה, סיפורת, תיאוריה), עליכם לקחת קורס מתקדם נוסף בן 2 ש״ס על מנת להשלים את השעות החסרות.

סטודנטים במסלול ללימודים אמריקניים

1.     הקורס ״מהם לימודים אמריקניים?״ אינו קורס חובה עבורכם, אולם אתם יכולים לבחור לקחת אותו במסגרת קורסי הבחירה בתוך החוג.

2.     אם טרם לקחתם את הקורס ״מבוא לתרבות אנגליה״ עליכם לקחת את הקורס ״מבוא לתרבות אנגליה חלק ב׳״.

בכל נושא אתם מוזמנים לפנות ליועץ תואר ראשון לקבלת עזרה.

 

 

For Students Who Started Their Studies in the Department of English and American Studies Prior to the Academic School Year 2016-17

As of the academic school year 2016-17, there are changes to the course requirements for completing a BA in the Department. Most of these changes do not apply to you, as you should follow the requirements as they appeared on the Yedion of the year in which you began your studies.

Specifically, please take note of the following points:

 

Students on the English Track

1.    The new distinction between Core Courses and Advanced Courses does not apply to you. You may take both Core Courses and Advanced Courses, and both will count as Advanced Courses for you.

2.    Throughout your studies, you need to have taken one Shakespeare course and one “Pre-1800” course (check the asterisks under courses in the current course catalogue to see which courses apply).

3.    If you have not yet passed Introduction to British Culture, you will need to take either Introduction to British Culture A or Introduction to British Culture B.

4.    If you have not yet taken a tutorial in one of the three Theory Courses (poetry, narrative, theory), you will need to take a 2-hour Advanced Course in order to make up those missing 2 hours. 


Students on the American Studies Track

1.    The course titled “What Is American Studies?” is not compulsory for you, but you may choose to take it as part of your Advanced Courses inside the Department.

2.    If you have not yet passed Introduction to British Culture, you will need to take Introduction to British Culture B.

Please reach out to the BA-student advisor if you have any questions.