חשוב לדעת

 • הדפסה
 
 1. חובות אוניברסיטאיות:

  - במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון, נדרשים תלמידים שהחלו לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב בשנת הלימודים תשע"ז להשתתף בקורסים מהתוכנית "כלים שלובים" (מלבד תלמידי תוכנית פכ"מ). 

  - כל התלמידים חייבים להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנת לימודיהם הראשונה. 

 2. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות לתואר הראשון והשני בשנה"ל תשע"ח: 

  סמסטר א':  יום א' 6.5.2018, כ"א באייר תשע"ח

  סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16.9.2018, ז' בתשרי תשע"ט 

  סמסטר קיץ (תוכניות למנהלים): יום ה' 8.11.2018, ל' בחשוון תשע"ט 


  לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.

  התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המרצה אישית).

  העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים מיום מסירתה הרשמי. 

  התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו. 

  תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא. 

  לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

  תלמידים רשאים להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיגו ציון שאיננו משביע את רצונם.

 3. משך הלימודים לתואר הראשון הוא שלוש שנים.