מבנה תוכנית הלימודים במסלול ספרות אנגלית

1. אופן לימוד דו-חוגי 
2. אופן לימוד חד-חוגי

 

1. אופן לימוד דו-חוגי

קורסי מבוא

   

מבוא לתרבות אנגליה חלק א' 

4

ש"ס

מבוא לתרבות אנגליה חלק ב' 

4

ש"ס

מבוא לתרבות אמריקה 

4

ש"ס

קורסי תיאוריה

   

ניתוח שירה

4

ש"ס

ניתוח סיפורת

4

ש"ס

מבוא לתיאוריה

4

ש"ס

קורסי כתיבה

   

תרגיל כתיבה

2

ש"ס

פרוסמינר כתיבה [1]

4

ש"ס 

קורסי ליבה[2]

   

3 קורסי ליבה 

12

ש"ס

קורסים מתקדמים [3]

   

קורסים מתקדמים לבחירה מהידיעון 

12

ש"ס

סמינר[4]

 

 

סמינר אחד 

4

ש"ס

סה"כ

58

ש"ס

     

תוכנית תלת-שנתית באופן הלימודים הדו חוגי

קורסי חובה שנה א'

3 קורסי מבוא

12

ש"ס

תרגיל כתיבה

2

ש"ס

2 קורסי תיאוריה : ניתוח סיפורת , ניתוח שירה

8

ש"ס

סה"כ 

22

ש"ס

     

שנים ב'-ג'

   

מבוא לתאוריה

4

ש"ס

פרוסמינר כתיבה

4

ש"ס

קורסי ליבה

12

ש"ס

קורסים מתקדמים

12

ש"ס

סמינר

4

ש"ס

סה"כ

36

ש"ס


ציון הגמר באופן לימוד דו-חוגי

ציון הגמר ישוקלל לפי הפירוט שלהלן:

ציון הסמינר

15%

הציונים בשאר קורסי החוג

85%

 

 

2. אופן לימוד חד-חוגי

קורסי מבוא

   

מבוא לתרבות אנגליה חלק א'

4

ש"ס

מבוא לתרבות אנגליה חלק ב'

4

ש"ס

מבוא לתרבות אמריקה

4

ש"ס

קורסי תיאוריה

   

ניתוח שירה

4

ש"ס

ניתוח סיפורת

4

ש"ס

מבוא לתיאוריה

4

ש"ס

קורסי כתיבה

 

 

תרגיל כתיבה

2

ש"ס

פרוסמינר כתיבה [1]

4

ש"ס 

קורסי ליבה[2]

   

5 קורסי ליבה 

20

ש"ס

קורסים מתקדמים [3]

   

קורסים מתקדמים לבחירה מהידיעון 

42

ש"ס

חטיבת השלמה

   

קורסים מחוץ לחוג (בתיאום עם יועץ החוג ללימודי התואר הראשון)

16 

ש"ס

סמינר[4]

   

2 סמינרים 

8

ש"ס

סה"כ

116

ש"ס

 

[1] דרישות הקדם לרישום לפרוסמינר כתיבה: (1) סיום בהצלחה של קורסים בהיקף של 8 ש"ס לפחות; (2) ציון 70 לפחות בקורס "תרגיל כתיבה".
[2] קורס ליבה הוא קורס מתקדם של 4 ש"ס, כפי שיוגדר בידיעון בכל שנה, המכסה את אחד מחמשת תחומי הליבה הקבועים: "שייקספיר", "שירה", "הרומן", "תיאוריה ספרותית", ו"היסטוריה ספרותית".  במהלך התואר על תלמידי החוג במסלול ספרות אנגלית  - דו חוגי לקחת 3 מתוך 5 קורסי ליבה, על תלמידי החוג במסלול ספרות אנגלית הלומדים באופן לימוד חד-חוגי לקחת את כל חמשת קורסי הליבה.
[3] ניתן לקחת קורסי ליבה מעבר למכסה כקורסים מתקדמים.
[4] דרישות הקדם לרישום לסמינר: (1) ציון עובר בקורס תאוריה; (2) ציון עובר בקורס ליבה בתחום הסמינר; (3) ציון עובר בפרוסמינר כתיבה.

ציון הגמר באופן הלימודים החד-חוגי

ציון הגמר ישוקלל לפי הפירוט שלהלן:

הציונים בשני הסמינרים שבהם נכתבה עבודה סמינריונית

25%

הציונים בשאר קורסי החוג

65%

הציונים בלימודי החטיבה (16 ש"ס מחוץ לחוג)

10%