מטרות הלימודים

מטרות הלימודים לתואר הן:

1. להקנות ידיעה עמוקה של פרקים והיבטים מייצגים של הספרות והתרבות האנגלית והאמריקנית.

2. לפתח ערנות ליחסי הגומלין בין הספרות והלשון לצורותיהן, לתקופותיהן ולתורותיהן, לבין סביבתן ההיסטורית, הפוליטית, החברתית והתרבותית.

3. לפתח את היכולות לעשות שימוש ביקורתי ומעמיק במתודות חשובות בלימודי ספרות.

4. להקנות הרגלי למידה עצמאיים של טקסטים ספרותיים ותיאורטיים.

5. לפתח את יכולת השימוש בשפה האנגלית כמכשיר לביטוי בעל פה ובכתב במסגרת לימודיהם ומחקריהם הספרותיים.