אופני הלימוד

1) במסלול לספרות אנגלית החוג מציע לימודים לתואר הראשון באופנים הבאים:

  • אופן לימוד דו-חוגי, ובו הלימודים הם בהיקף של 58 ש"ס. 

  • אופן לימוד חד-חוגי, ובו הלימודים הם בהיקף של 116 ש"ס (החל משנה ב', סעיף 2 בתנאי הקבלה).

  • לימודים בהתאמה אישית למצטיינים במסלול החד-חוגי.


2) במסלול ללימודים אמריקניים ניתן ללמוד באופן דו-חוגי בלבד בהיקף של 58 ש"ס.