בחינות

  • הדפסה
AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 06/05/2018, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16/09/2018
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   Modern American Drama - דרמה אמריקנית מודרנית   גב' שלהב גדי   25/01/2018  09:00  19/02/2018  09:00 
בחינה   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   29/01/2018  13:00  27/02/2018  09:00 
בחינה   American Realism and Naturalism - ראליזם ונטורליזם אמריקני   פרופ' מלאת שמיר   01/02/2018  09:00  28/02/2018  09:00 
בחינה   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture I   ד"ר יונתן סטבסקי   04/02/2018  13:00  02/03/2018  09:00 
בחינה   Chaucer: Early Works and Troilus and Criseyde athan - צ   ד"ר יונתן סטבסקי   05/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00 
בחינה   Morals and Monsters: Key Concepts in Victorian Culture   גב' מירב קורן-קאוק   08/02/2018  09:00  27/02/2018  09:00 
בחינת בית   Shakespeare's Historical Imagination - הדימיון ההיסטורי של ש   ד"ר נועם רייזנר   מועד א : 26/01/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 29.1.18 במודל בשעה 13:00

מועד ב : 19/02/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 22.2.18 במודל עד השעה 13:00

עבודה   On the Estate of Debt: From Oedipus to Hamlet עזבון וחוב   גב' תמר גרסטנהבר   מועד א : הגשת עבודה ב 12/3/18 במודל

עבודה   Post WWII Jewish American Fiction - ספרות יהודית אמריקנית   ד"ר נועם גיל   מועד א : הגשת עבודה ב 12/3/18 במודל

עבודה   Postcolonial Science Fiction: The Empire Strikes Back   ד"ר יעל מאורר   מועד א : הגשת עבודה ב 12/3/18 במודל

עבודה   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   פרופ' אילנה גומל   מועד א : הגשה ב 12/3/18

עבודה   פרוסמינר בכתיבה - Writing Pro-Seminar   גב' אנה קיסין שכטר   מועד א : הגשת עבודה ב 18/1/18

עבודה   פרוסמינר בכתיבה - Writing Pro-Seminar   ד"ר רובין בגון   מועד א : הגשת עבודה ב 18/1/18

עבודה   תרגיל כתיבה Writing Tutorial   גב' ענת קרולין   מועד א : הגשה ב 15/1/18

עבודה   תרגיל כתיבה Writing Tutorial   מר עמרי כהן   מועד א : הגשהב 18/1/18

עבודה   תרגיל כתיבה Writing Tutorial   מר קית הריס   מועד א : הגשה ב 18/1/18

עבודה סמינריונית   From Gothic to Horror - מגותיקה לאימה   פרופ' אילנה גומל   מועד א : הגשה ב 6/5/18 במזכירות

עבודה סמינריונית   Myths of the Origins of Language - מיתוסים על מקורה של השפה   פרופ' שירלי שרון זיסר   מועד א : הגשה ב 6/5/18 במזכירות

עבודה סמינריונית   New York and the African American Literary Imagination   ד"ר סוניה וינר   מועד א : הגשה ב 6/5/18 במזכירות

עבודה סמינריונית   Poetic Language Problems - בעיות בשפת השירה   ד"ר רועי טרטקובסקי   מועד א : הגשה ב 6/5/18 במזכירות

עבודה סמינריונית   Revenge Drama in the English Renaissance -מחזות נקמה ברנסנס   ד"ר נועם רייזנר   מועד א : הגשה ב 6/5/18 במזכירות

עבודה סמינריונית   The Civil War: History, Myth, and Memory - מלחמת האזרחים   ד"ר יעל שטרנהל   מועד א : הגשה ב 6/5/18 במזכירות

עבודה סמינריונית   The Perversity of the Poetic פרוורסיה של הפואטי   פרופ' שירלי שרון זיסר   מועד א : הגשה ב 6/5/18 במזכירות

בחינת ביניים   Shakespeare's Historical Imagination - הדימיון ההיסטורי של ש   ד"ר נועם רייזנר   24/11/2017  09:00  22/12/2017  09:00 
בחינת ביניים   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   24/11/2017  09:00  22/12/2017  09:00 
בחינת ביניים   Translation and the Literary Imagination - התרגום והדמיון הס   גב' מיה קליין   01/12/2017  09:00  29/12/2017  09:00 
בחינת ביניים   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   01/12/2017  09:00  29/12/2017  09:00 
בחינת ביניים   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture I   ד"ר יונתן סטבסקי   15/12/2017  09:00  12/01/2018  09:00 
בחינת ביניים   Postcolonial Science Fiction: The Empire Strikes Back   ד"ר יעל מאורר   מועד א : 04/01/2018 בשעה : 14:00 ; 4/1/18 אין מועד ב

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   21/06/2018  09:00  29/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   פרופ' מלאת שמיר   28/06/2018  13:00  26/07/2018  09:00 
בחינה   English Baroque Poetry - שירת הבארוק האנגלי   ד"ר נועם רייזנר   04/07/2018  09:00  05/08/2018  09:00 
בחינה   מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2   ד"ר אמי גרנאי   04/07/2018  13:00  05/08/2018  09:00 
בחינה   Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities ס   ד"ר דלית אלפרוביץ   09/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל   10/07/2018  09:00  09/08/2018  09:00 
בחינה   Knowledge, Science, and Tradition in the Long Eighteenth Cen   ד"ר רון בן טובים   13/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00 
בחינת בית   Mourning’ in America: The Rise of Trump and the Return of th   ד"ר פרומר יואב   מועד א : 13/05/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 16.5.18 עד השעה 13:00 במודל

מועד ב : 03/06/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 6.6.18 בשעה 13:00 במודל

בחינת בית   Theories of the Signifier- תיאוריות של המסמן   פרופ' שירלי שרון זיסר   מועד א : 02/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 5.7.18 שעה 13:00 במודל

מועד ב : 29/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 1.8.18 שעה 13:00 במודל

עבודה   19th c. American literature and history of the book - ספרות   ד"ר מאיה מרלוב   מועד א : הגשה ב 20/8/18 במודל

עבודה   Sport Cultures in the United States   פרופ' דיוויד שינין   מועד א : הגשה ב 20/818 במודל

עבודה   The Victorian Fairy Tale and the Realistic Novel   פרופ' אילנה גומל   מועד א : הגשה ב 20/8/18 במודל

עבודה   ספרות אמריקנית בת זמננו Contemporary American Fiction   ד"ר יעל מאורר   מועד א : הגשה ב 20/8/18 במודל

עבודה   פרוסמינר בכתיבה - Writing Pro-Seminar   גב' אנה קיסין שכטר   מועד א : הגשה ב 14/6/18

עבודה   תרגיל כתיבה Writing Tutorial   גב' ענת קרולין   מועד א : הגשה ב 11/6/18

עבודה   תרגיל כתיבה Writing Tutorial   מר עמרי כהן   מועד א : הגשה ב 14/6/18

עבודה   Disruptive Poetics: Deciphering Dickinson and Cummings   ד"ר רועי טרטקובסקי   מועד א : 20/08/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במודל

עבודה סמינריונית   Cinematic Shakespeare- שייקספיר בקולנוע   ד"ר נועם רייזנר   מועד א : הגשה ב 16/9/18 במזכירות

עבודה סמינריונית   Forms of Psychic Writing   פרופ' שירלי שרון זיסר   מועד א : הגשה ב 16/9/18 במזכירות

עבודה סמינריונית   Literature and Human Rights- זכויות אדם בספרות   פרופ' מלאת שמיר   מועד א : הגשה ב 16/9/18 במזכירות

עבודה סמינריונית   The Frontier in American Fiction- אזור הספר בספרות אמריקנית   ד"ר ניר עברון   מועד א : הגשה ב 16/9/18 במזכירות

עבודה סמינריונית   Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה   ד"ר יונתן סטבסקי   מועד א : הגשה ב 16/9/18 במזכירות

עבודה סמינריונית   Utopia and Dystopia - אוטופיה ודיסטופיה   פרופ' אילנה גומל   מועד א : הגשהב 16/9/18 במזכירות

בחינת ביניים   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   20/04/2018  09:00  18/05/2018  09:00 
בחינת ביניים   ספרות אמריקנית בת זמננו Contemporary American Fiction   ד"ר יעל מאורר   מועד א : 01/05/2018 בשעה : 14:00 ; ב 1/5/18 אין מועד ב

בחינת ביניים   מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2   ד"ר אמי גרנאי   04/05/2018  09:00  01/06/2018  09:00 
בחינת ביניים   Disruptive Poetics: Deciphering Dickinson and Cummings - פוא   ד"ר רועי טרטקובסקי   11/05/2018  09:00  08/06/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות