מסלולי הלימוד

מסלול עיוני, ללא עבודת גמרהמתמקד בהקניית השכלה רחבה ומיומנויות מקצועיות מגוונות. כל הסטודנטים לתואר השני יתקבלו למסלול העיוני. בתום השנה הראשונה ללימודיהם יערכו יועצי המגמות שיחות אישיות עם כל תלמיד כדי להחליט בדבר מסלול הלימוד.

מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר, ובו נדרשים התלמידים לכתוב חיבור מקצועי, שבו הם מוכיחים את כושרם לערוך מחקר היסטורי המבוסס על מקורות ראשוניים.

מעבר למסלול המחקרי

תלמידי התואר השני אשר סיימו את שנת לימודיהם הראשונה כשבידיהם 3 ציונים לפחות, מהם ציון אחד שניתן על עבודה סמינריונית, ממוצע ציוניהם 90 ומעלה והם בעלי ידע ברמת "פטור" בשפה הזרה הדרושה לתחום התמחותם - יוכלו לעבור למסלול המחקרי. ההחלטה על קבלתם למסלול תתקבל בהתייעצות בין חברי הוועדה לתואר שני ובין יועצי המגמה לבין התלמיד.

  • שימו לב: כל מגמת לימוד רשאית להוסיף דרישות מיוחדות או להגמיש את הדרישות הכלליות בהחלטה לגבי מסלול הלימודים (המחקרי או העיוני).

מסלול לימודי צבירה לתואר שני

מטרתו לאפשר לתלמידים שבחרו בכך ללמוד בקצב איטי יותר. התלמידים במסלול זה יוכלו לפרוש את הלימודים על פני 4 שנים (ולשלם 50% משכר הלימוד בכל שנה). תלמידים יוכלו להירשם למסלול הצבירה למשך שנתיים בלבד (במעמד מיוחד וסימול רישום 7). במהלך שנתיים אלה ישלימו התלמידים 50% לכל היותר ממכסת השעות לתואר המוגדרת למסלול ללא עבודת גמר (18-16 ש"ס).

לאחר שנתיים במעמד המיוחד יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מן המניין ויידרשו להשלים את לימודיהם לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. בנקודת הקבלה למעמד הרגיל, ועל סמך הישגיהם, קצב התקדמותם והערכת מורי החוג, יוחלט לאיזה מסלול ישויכו -  למסלול הכולל עבודת גמר או למסלול ללא עבודת גמר. 

כדאי להביא בחשבון שמלגות מסוימות אינן מוענקות לסטודנטים במעמד מיוחד. ל"לימודי צבירה" יש להירשם מראש, ותלמיד מן המניין אינו רשאי לעבור למסלול "לימודי צבירה".

 

מסלול ישיר לדוקטורט המיועד לתלמידים מצטיינים העומדים בקריטריונים הנדרשים על פי תקנות האוניברסיטה. פרטים במזכירות בית-הספר להיסטוריה שבאחריותו האקדמית מתנהלים לימודי התואר השלישי.