כללי

לימודי התואר השני מציעים התמחות והעמקה בלימודי ההיסטוריה, רכישת כלים למחקר עצמאי והתמצאות במגמות המחקריות השונות. החוג מציע מגוון רחב של גישות מחקריות והתמחויות – היסטוריה פוליטית ותרבותית, חברתית ודיפלומטית, היסטוריה של הרעיונות והיסטוריה של המשפחה, היסטוריה של מגדר, היסטוריה אורבנית, היסטוריה שבעל-פה והיסטוריה של הזיכרון.

לימודי התואר השני בחוג מוצעים בשני מסלולים: (1) מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר; (ב) מסלול עיוני, ללא עבודת גמר. הסטודנטים מתקבלים למסלול העיוני. לאחר שנת לימודים אחת, על פי בקשת התלמיד ובאישור הוועדה לתואר שני, ניתן לעבור למסלול המחקרי. (ראו בהמשך, פרק "מסלולי הלימוד").

תוכנית הלימודים מותאמת אישית לכל תלמיד על ידי יועץ התואר השני. התוכנית תכלול קורסים של החוג להיסטוריה כללית וקורסים מחוגים אחרים. יועץ התואר השני מסייע לתלמיד בהרכבת תוכנית לימודים, ובעת הצורך במציאת מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודים.

החוג להיסטוריה כללית הוא חלק מבית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ. במסגרת בית הספר נכללים החוגים היסטוריה כללית, היסטוריה של המזה"ת ואפריקה, לימודי מזרח אסיה.

כל תלמידי ביה"ס להיסטוריה מחויבים לקחת לפחות סמינר משותף אחד (כלומר סמינר המועבר ע"י מורים משני חוגי ביה"ס).

להלן רשימת סמינרי המ.א המשותפים לשנת הלימודים תשע"ח:
אימפריות פרה מודרניות: מזרח, מערב, ומה שביניהם בעת החדשה המוקדמת  0687-4487-01
רוסיה וסין: מפגש תרבויות בראייה היסטורית 0621-9055-01 


בפני התלמידים פתוחות שבע מגמות לימוד שונות מתוכן יש לבחור מגמה אחת. בכל שבע המגמות ניתן ללמוד במתכונת עיונית (ללא עבודת גמר) או במתכונת מחקרית (עם עבודת גמר). בנוסף,קיימת האפשרות ללימודים במסלול הישיר לדוקטורט.

שבע מגמות הלימודים:

  • מגמת העת העתיקה
  • מגמת ימי הביניים
  • מגמת העת החדשה המוקדמת
  • מגמת אירופה בעת החדשה (המאות התשע-עשרה והעשרים)
  • מגמת ארצות הברית
  • מגמת אמריקה הלטינית
  • חדש - התמחות בינאוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

1. העת העתיקה: תולדות יוון ורומי והתרבות הקלאסית, פילוסופיה, דת, משפט ואמנות. ניתן ללמוד במסלול מחקרי או עיוני. במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) נדרשת ידיעת הלשון היוונית או הרומית ברמת "מתקדמים". במסלול המחקרי (עם עבודת גמר) נדרשת ידיעת הלשונות הרומית והיוונית ברמת "מתקדמים" ו"פטור" בשפה מערבית נוספת.

2. ימי הביניים: אירופה המערבית בתקופות ימי הביניים והרנסנס במאות 5 עד 14. במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) נדרשת ידיעת שפה זרה נוספת לבחירה (באישור היועץ). במסלול המחקרי (עם עבודת תזה) נדרשת ידיעת השפה הרומית ברמת "מתקדמים".

3. העת החדשה המוקדמת, מאות 15–18: תולדות התקופה שבין הרנסנס למהפכה הצרפתית, שבמהלכה התגבשה ראשית ההגמוניה המערבית על-פני כדור-הארץ. נדרשת שליטה בשפות מערביות מודרניות ברמת מתקדמים (בשני המסלולים, העיוני והמחקרי).

4. אירופה בעת החדישה: ההתפתחות הפוליטית, הכלכלית-החברתית והתרבותית של אירופה בעת החדשה. נדרשת שליטה בשפות מערביות מודרניות ברמת מתקדמים (בשני המסלולים, העיוני והמחקרי).

5. היסטוריה של אמריקה הלטינית: אמריקה הלטינית מעידן הגילויים הגדולים עד ימינו בדגש על התפתחותו הרעיונית והמעשית של "העולם החדש" והתפתחותן של חברות חדשות באזורי ה"ספר החדש" של אירופה, אסיה ואפריקה. נדרשת ידיעת השפה הספרדית ברמת "מתקדמים" (בשני המסלולים, העיוני והמחקרי).

6. היסטוריה של ארצות הברית: לימודי המסלול מכוונים להעמקת הידע וההבנה בהיסטוריה של ארצות הברית מראשית ההתיישבות הבריטית בצפון אמריקה ועד ימינו. יושם דגש על ההתפתחויות הכלכליות, החברתיות, הפוליטיות והתרבותיות של ארצות הברית במהלך שנות קיומה ועל התמורות שעברה במהלך השנים מארץ מקלט למעצמת על. נדרשת שליטה בשפות מערביות מודרניות ברמת מתקדמים (בשני המסלולים, העיוני והמחקרי).

7. חדש! התמחות בינאוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה: החל משנת תשע"ח נפתחת בחוג תוכנית חדשה בלימודי רוסיה ומזרח אירופה. התוכנית הינה בין-אוניברסיטאית בשיתוף האוניברסיטאות בן-גוריון, בר-אילן וחיפה. התמחות בתוכנית בין-אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה מקנה היכרות מעמיקה עם היבטים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים של המרחב הגאוגרפי מרוסיה במזרח ועד גבול גרמניה במערב. נדרשת שליטה בשפות מזרח אירופיות ברמת מתקדמים (בשני המסלולים, העיוני והמחקרי). התוכנית משולבת בלימודי המגמות "אירופה בעת החדשה" ו"העת החדשה המוקדמת, מאות 15-18". 


  קורסי חובה בין-אוניברסיטאיים בתוכנית לימודי רוסיה ומזרח אירופה

אוניברסיטה

שם המרצה

שם הקורס

מספר קורס

היקף

מתכונת

חדש/ קיים

לינק לקורס

תל אביב

דינה מויאל

סדנה בין-אוניברסיטאית בלימודי מזרח אירופה

קורס חובה לכל תלמידי המסלול

0621970101

2 ש"ס

ימי א אחת לשבועיים

חדש

0621970101 - סמינר בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה

   

יש לבחור להרשם לפחות לאחד משני הקורסים הבאים:

         

חיפה

תל אביב

מרקוס זילבר

או סקוט אורי

סדנת כתיבה בלימודי מזרח אירופה

 

2 ש"ס

ימי א'

אחת לשבועיים

חדש

 

בר אילן

או בן גוריון

אוריאל גלמן

קריאה במקורות ממזרח אירופה

 

2 ש"ס

ימי א' אחת לשבועיים

חדש – יתקיים בתשע"ט

 

 

קורסי בחירה בתוכנית לימודי רוסיה ומזרח אירופה  מתוכם על הסטודנט/ית לבחור בסמינר אחד לתואר שני (4 ש"ס) בו תוגש עבודה סמינריונית, וקורס נוסף לבחירה בנושא של מזרח אירופה. שאר הסמינרים, על פי התוכנית לתואר שני בחוג, במסלולים עיוני/מחקרי.

כמו כן, על הסטודנט בתוכנית ללמוד 4 ש"ס באחת מהאוניברסיטאות בתוכנית: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת בר אילן או אוניברסיטת חיפה.