החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

  • הדפסה

הקבצי החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים (מסגרת 626)

כל השיעורים בחוג לאנגלית ניתנים בשפה האנגלית, אך עבודות (כולל עבודות סמינריוניות) ובחינות ניתן לכתוב בעברית, בתיאום מראש (בתחילת הסמסטר) עם מורה הקורס.

הקבץ מס' 1 - ללא סמינריון

מבוא לתרבות אנגליה חלק א' 4 ש"ס
מבוא לתרבות אנגליה חלק ב' 4 ש"ס
מבוא לתרבות אמריקה 4 ש"ס
קורס מתקדם / ליבה 4 ש"ס
  16 ש"ס

הקבץ מס' 2 בתחום אנגליה - כולל סמינריון (שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)

מבוא לתרבות אנגליה חלק א' 4 ש"ס
מבוא לתרבות אנגליה חלק ב' 4 ש"ס
קורס תאוריה (יש לבחור אחד מן השלושה): 4 ש"ס
מבוא לתאוריה    
או ניתוח סיפורת    
או ניתוח שירה    
קורס מתקדם / ליבה (בתחום אנגליה) 4 ש"ס
סמינריון (בתחום אנגליה) 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס


הקבץ מס' 3 בתחום אמריקה - כולל סמינריון (שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)

מבוא לתרבות אמריקה 4 ש"ס
קורס תאוריה (יש לבחור אחד מן השלושה): 4 ש"ס
מבוא לתאוריה    
או ניתוח סיפורת    
או ניתוח שירה    
קורס מתקדם / ליבה (בתחום אמריקה) 4 ש"ס
קורס מתקדם / ליבה (בתחום אמריקה) 4 ש"ס
סמינריון (בתחום אמריקה) 4 ש"ס
סה"כ 20
ש"ס