החוג ללימודים קלאסיים – יוון ורומא

  • הדפסה

הקבצי החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא (מסגרת 672)

בחוג שלוש מגמות: יוונית, רומית (לטינית) ותרבות קלאסית.

מגמה יוונית (ללא סמינריון)

לשון יוונית למתחילים 8 ש"ס
שיעורי בחירה בתחום 8 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

 

מגמה רומית (ללא סמינריון)

לשון רומית למתחילים 8 ש"ס
שיעורי בחירה בתחום 8 ש"ס
סה"כ  16 ש"ס

 

מגמת תרבות קלאסית (ללא סמינריון)

שיעורים על פי בחירה מהמגמה לתרבות קלאסית 16 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

 

מגמת תרבות קלאסית כולל סמינריון
(שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפרט)
 

שיעורים על פי בחירה מהמגמה לתרבות קלאסית 12 ש"ס
פרוסמינריון מהמגמה לתרבות קלאסית[1] 4 ש"ס
סמינריון מהמגמה לתרבות קלאסית[2] 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס

[1] מטלות הסיום בפרוסמינריון: עבודה פרוסמינריונית. דרישות קדם: שיעורים מהמגמה לתרבות קלאסית בהיקף של 8 ש"ס לפחות. 
[2] ההשתתפות בסמינריון תתאפשר רק אחרי השתתפות בפרוסמינריון.