החוג לפילוסופיה

  • הדפסה

הקבצי החוג לפילוסופיה (מסגרת 618)

הקבץ מס' 1 - מבואות (ללא סמינריון)

מבוא ללוגיקה - שו"ת (ניתן רק בסמסטר א') 4 ש"ס
מבוא לפילוסופיה יוונית 2 ש"ס
מבוא לפילוסופיה חדשה 2 ש"ס

3 מבואות בתחומי הלימוד (2 ש"ס 3X)

6 ש"ס
שיעור יסוד 2 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

הקבץ מס' 2 - ללא סמינריון

3 מבואות שונים (2 ש"ס 3X) 6 ש"ס
מבוא היסטורי (פילוסופיה יוונית או פילוסופיה חדשה) 2 ש"ס
שיעור המשך* באחד מהתחומים שבו נלמד מבוא 2 ש"ס
3 שיעורי יסוד / שיעורי קריאה / מבוא תחומי 6 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

הקבץ מס' 3 - כולל סמינריון

2 מבואות בתחומי הלימוד (2 ש"ס 2X) 4 ש"ס
מבוא היסטורי (פילוסופיה יוונית או פילוסופיה חדשה) 2 ש"ס
4 שיעורי יסוד / שיעורי קריאה / מבוא תחומי 8 ש"ס
שיעור המשך* באחד מהתחומים שבו נלמד מבוא 
2 ש"ס
סמינריון** (בו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט) 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס

* שיעור ההמשך בלוגיקה+תרגיל צמוד, סה"כ 4 ש"ס.
שיעורי ההמשך ניתנים בסמסטר א' למעט שיעור ההמשך בפילוסופיה של המדע הניתן בסמסטר ב'.

** על פי דרישות-קדם להשתתפות בסמינר.