החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

  • הדפסה

 הקבצי החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד - מסגרת 616

תחום הגות יהודית בימה"ב: פילוסופיה וקבלה 
ההקבץ בנוי במבנה עם סמינריון. ניתן ללמוד את ההקבץ גם ללא סמינריון.

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב + מבוא לתורת הסוד 2+2 ש"ס
הפילוסופיה של הרמב"ם: ת"נ למבוא ימה"ב  2 ש"ס
קריאה בטקסטים קבליים מהמאה הי"ג: ת"נ למבוא לקבלה 2 ש"ס
זוהר למתחילים 4 ש"ס
קריאה במורה הנבוכים 2 ש"ס
שיעור בחירה בתחום 2 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס
סמינריון 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס
  


תחום העת החדשה: חסידות והגות יהודית מודרנית 
הקבץ מס' 1 - ללא סמינריון

מבוא להגות יהודית מודרנית: בעקבות השואה והקמת המדינה* 2 ש"ס
מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר* 2 ש"ס
*שני השיעורים לעיל מהווים יחדיו את שיעור המבוא להגות יהודית מודרנית    
תרגיל נלווה למבוא על שני חלקיו:שפינוזה ומנדלסון +כהן ובובר– קריאה בהגות יהודית מודרנית 2+2 ש"ס
שיעורים מתקדמים בתחום (בכללם ניתן גם לבחור את השיעור: קריאה במורה הנבוכים) 8 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס
  


 הקבץ מס' 2 - כולל סמינריון

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב + מבוא לתורת הסוד 2+2 ש"ס
מבוא להגות יהודית מודרנית על שני חלקיו 2+2 ש"ס
המבקשים לכתוב סמינריון בתחום הפילוסופיה ילמדו את השיעור: קריאה במורה הנבוכים (2 ש"ס). המבקשים לכתוב סמינריון בתחום הקבלה ילמדו את השיעור: זוהר למתחילים (4 ש"ס) ואת השיעור קריאה במורה הנבוכים ילמדו במסגרת שיעור מתקדם בתחום. 4-2 ש"ס
שיעור מתקדם בתחום 6-4 ש"ס
סמינריון   4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס
 

הקבץ מהתוכנית בתלמוד  - מסגרת 616
ההקבץ בנוי במבנה עם סמינריון. ניתן ללמוד את ההקבץ גם ללא סמינריון.

התנאים-ספרותם ועולמם* 2 ש"ס
האמוראים-ספרותם ועולמם* 2 ש"ס
*שני השיעורים לעיל מהווים יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז"ל.    
מעזרא הסופר למשנת רבי: קריאה בספרות התנאית ומקורותיה 2 ש"ס
מכינה בתלמוד- סוגיות בסדר נשים ונזיקין 2 ש"ס
שיעורי בחירה 8 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס
סמינריון 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס