החוג למקרא

  • הדפסה

הקבצי החוג  למקרא - מסגרת 612

כל ההקבצים בנויים במבנה הכולל סמינריון (בו התלמיד כותב עבודה סמינריונית (בהקף של 20-25 עמודים) או רפראט (בהיקף של 7-10 עמודים). תלמידים המעוניינים בכך יוכלו להשתתף בכל אחד מההקבצים גם ללא השתתפות בסמינריון.

לרשות התלמידים ארבעה נושאי הקבץ:

1. המקרא ועיצובו הספרותי

2. פרשנות המקרא לדורותיה

3. אמונות ודעות ותפיסות החברה במקרא

4. מגילות קומראן וספרות הבית השני

בכל אחד מההקבצים ילמדו התלמידים את שיעור המבוא למקרא בשני חלקיו, שני תרגילים טקסטואליים (מתחילים ו/או ומתקדמים), וכן 8 ש"ס משיעורי הבחירה של החוג בהתאם לנושאים המתאימים להקבץ וסמינריון אחד מן הסמינרים המוצעים בתוכנית, ובמידת הצורך מסמינריונים או שעורים בלימודי המ"א.

מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה

2

ש"ס

מבוא  למקרא: (ב)המחקר לזרמיו

*שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא

2

ש"ס

תרגיל טקסטואלי למתחילים

2

ש"ס

תרגיל טקסטואלי למתקדמים

2

ש"ס

שיעורי בחירה

8

ש"ס

סמינריון

4

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

.