החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

  • הדפסה

הקבצי החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית - מסגרת 614

כל ההקבצים בנויים במבנה הכולל סמינריון (בו תכתב עבודה סמינריונית או רפראט). תלמידים המבקשים יוכלו להשתתף בכל אחד מההקבצים גם ללא סמינריון.


הקבץ 1: עיוני דקדוק תחביר וסמנטיקה בלשון עברית

ניקוד עברי

4

ש"ס

תחביר עברי

2

ש"ס

סמנטיקה

2

ש"ס

פרגמטיקה* או תחביר למתקדמים*

2

ש"ס

*השיעורים ניתנים לסירוגין. ניתן לבחור אחד מהם בהתאם לשנתון הלימודים.

   

תחביר לשון המקרא או מדקדקי ימה"ב

2

ש"ס

שיעורי בחירה

4

ש"ס

לבחירה סמינריון אחד 

4

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

 

הקבץ 2: עברית קלאסית ועברית חדשה

ניקוד עברי

4

ש"ס

תחביר עברי

2

ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה - שיעור 

2

ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה - תרגיל 

2

ש"ס

תחביר לשון המקרא 

2

ש"ס

תמורות סגנוניות בשירה העברית

2

ש"ס

עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימה"ב

2

ש"ס

לבחירה סמינריון אחד

4

ש"ס

סה"כ 

20

ש"ס

 

הקבץ 3: הלשון העברית בדגש בלשני*

ניקוד עברי

4

ש"ס

תחביר עברי

2

ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה - שיעור

2

ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה - תרגיל

2

ש"ס

התגבשות העברית החדשה (כשיעור בחירה)

2

ש"ס

סמנטיקה

2

ש"ס

פרגמטיקה

2

ש"ס

לבחירה  סמינריון אחד

4

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

 • הקבץ זה יכול לשמש בסיס להשתלבות בעתיד בתוכנית הלימודים בעריכה לשונית המיועדת לבעלי תואר ראשון (בכפוף לתנאי הקבלה לתוכנית). פרטים ניתן לקבל במזכירות החוג.

 

הקבץ התוכנית לבלשנות שמית (ללא סמינריון) - מסגרת 614

סה"כ שעות להקבץ: 16 ש"ס, שמתוכן יש לקחת את שיעור החובה ולפחות שפה אחת: אמהרית או ארמית.  

שיעור חובה: (4 ש"ס)

 

מבוא לבלשנות שמית 

4  ש"ס

שיעורים תיאורטיים: (8-4 ש"ס)

 

מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית

4  ש"ס

עברית וערבית במגע: עבר והווה

4  ש"ס

אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות

2  ש"ס

ארמית מקראית

4  ש"ס

שפות (8-4  ש"ס)

 

אמהרית למתחילים

8  ש"ס

מבוא לארמית מדוברת

4  ש"ס

מבוא לארמית בבלית

4  ש"ס

סה"כ

16 ש"ס