בחינות

 • הדפסה
AspMaker2010s

להלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות:
 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 06/05/2018

 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' ושנתיים הוא 16.09.2018

 • המועד האחרון להגשת מטלת סוף קורס (מטלה במקום בחינה) של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 12.03.2018

 • המועד האחרון להגשת מטלת סוף קורס (מטלה במקום בחינה) של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 20.08.2018

 • העבודות הסמינריוניות ועבודות הרפראט תוגשנה דרך מזכירות החוג ולא ישירות למרצים.

 • התלמיד ישאיר בידו עותק של העבודה שמסר.

 • לא ניתן לשפר ציון של עבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

 • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.

 • החוג ממליץ לתלמידיו להיבחן במועד א'.

 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

 • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב בעניין זה אחר פרסומים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט.

 • בהצלחה!

  סמסטר א'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   עריכת טקסטים מתחום הפרוזה   גב' דנה הלוי אלעזר   22/01/2018  13:30  16/02/2018  09:00 
  בחינה   תחביר לשון המקרא   ד"ר אורה עמבר   24/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00 
  בחינה   תחביר עברי   ד"ר אורה עמבר   24/01/2018  09:00  19/02/2018  09:00 
  בחינה   בחינת ביב' מ"א- סגנון ועריכה-העת העתיקה,לשון חז"ל וארמית     26/01/2018  09:00     
  בחינה   בחינת ביב' מ"א-לשון העת העתיקה     26/01/2018  09:00     
  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר רעיה חזון   28/01/2018  13:00  22/02/2018  13:00 
  בחינה   תמורות סגנוניות בשירה העברית   ד"ר עידית נוב   30/01/2018  13:00  27/02/2018  13:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   ד"ר רעיה חזון   05/02/2018  13:00  02/03/2018  09:00 
  בחינה   אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות   ד"ר אנבסה טפרה   06/02/2018  13:00  18/03/2018  16:00 
  בחינה   סמנטיקה   ד"ר ורד סיידון   08/02/2018  13:00  16/03/2018  09:00 
  בחינה   מבוא לבלשנות שמית   ד"ר לטיציה צ'רקווליני   09/02/2018  09:00  25/03/2018  16:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   גב' עינב פלק   12/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00 
  בחינה   בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשונית     13/02/2018  13:00  09/03/2018  09:00 
  בחינה   תורת ההגה   פרופ' משה פלורנטין   15/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00 
  בחינה   בחינת ביב' מ"א- לשון חז"ל     מועד א : 23/03/2018 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת ביב' מ"א -סגנון ועריכה     23/03/2018  09:00     

  סמסטר ב'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   ארמית מקראית   פרופ' יחזקאל מוצפי   17/06/2018  13:30  15/07/2018  13:00 
  בחינה   עריכת התרגום מאנגלית   ד"ר נחמה ברוך   18/06/2018  09:00  16/07/2018  09:00 
  בחינה   בחינת ביב' מ"א- לשון ימה"ב     מועד א : 19/06/2018 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר אורה עמבר   19/06/2018  09:00  17/07/2018  09:00 
  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר עינת גונן   19/06/2018  09:00  17/07/2018  09:00 
  בחינה   תורת הצורות**   פרופ' משה פלורנטין   21/06/2018  09:00  19/07/2018  09:00 
  בחינה   מדקדקי ימה"ב   ד"ר רעיה חזון   25/06/2018  13:00  23/07/2018  13:00 
  בחינה   תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי   ד"ר רעיה חזון   25/06/2018  13:00  23/07/2018  13:00 
  בחינה   הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית   מר טל קיטנפלון   29/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   ד"ר רעיה חזון   03/07/2018  09:00  01/08/2018  09:00 
  בחינה   עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים   ד"ר עידית נוב   04/07/2018  13:00  02/08/2018  13:00 
  בחינה   תחביר עברי   גב' עינב פלק   08/07/2018  09:00  05/08/2018  09:00 
  בחינה   לשון חז"ל   פרופ' משה מורגנשטרן   10/07/2018  13:00  07/08/2018  13:00 
  בחינה   בחינת בקיאות לתלמידי שנה א'     11/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00 
  בחינה   פרגמטיקה**   ד"ר ורד סיידון   13/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00 
  בחינה   בחינת ביב' מ"א- לשון העת החדשה     מועד א : 10/08/2018 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינת בית   געז למתקדמים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 04/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 11 ביולי 2018 בשעה 13:00

  מועד ב : 30/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 6 באוגוסט 2018 בשעה 13:00.

  בחינת בית   אמהרית למתחילים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 09/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 16 ביולי 2018 בשעה 13:00.

  מועד ב : 08/08/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 15 באוגוסט 2018 בשעה 13:00.

  בחינת בית   אמהרית למתקדמים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 09/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 16 ביולי 2018 בשעה 13:00.

  מועד ב : 08/08/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 15 באוגוסט 2018 בשעה 13:00.

  בחינת בית   מבוא לארמית בבלית   פרופ' משה מורגנשטרן   מועד א : 12/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 16 ביולי 2018 בשעה 13:00.

  מועד ב : 09/08/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 13 באוגוסט 2018 בשעה 13:00.


  בהצלחה בבחינות