לימודי השלמה לתואר שני בפילוסופיה יהודית ותלמוד

לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בפילוסופיה יהודית ותלמוד, תוכנית לימודי ההשלמה נבנית בתיאום עם יועץ החוג.