לימודי שפה זרה שנייה

 

תלמידי המסלול המחקרי (עם עבודת גמר)  נדרשים לסיים ברמת פטור קורס בשפה זרה שנייה, גרמנית או צרפתית. במקום שפות אלה יוכל היועץ לאשר לימוד שפה עתיקה בתנאי ששפה זו הולמת את נושא מחקרו של התלמיד ותחום התמחותו.