עבודות ובחינות

בסיומו של סמינריון התלמיד יבחר אם להגיש עבודה בהיקף מצומצם ("רפראט") או עבודה סמינריונית.


בחינת גמר לתלמידי המסלול העיוני

לאחר השלמת החובות בקורסים, נבחנים תלמידי המסלול העיוני בבחינת גמר. הבחינה היא על שני תחומי התמחות בהם יבחר התלמיד. ניתן לראות את רשימות החומר הנדרש לבחינה (רשימות ביבליוגרפיות וכיוצא בזה) באתר החוג.

מועדי הבחינה מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג. יש להירשם לבחינה במזכירות החוג עד שבועיים לפני מועד קיומה.

 

עבודת גמר לתלמידי המסלול המחקרי

לפירוט בנושא כתיבת עבודת גמר לחץ כאן

בקישורים להלן: טופס אישור לכתיבת עבודת גמר - תואר שני (יוגש עם הגשת ההצעה) 

טופס הפקדה של עבודות גמר לתואר שני (יוגש עם הגשת העותק הדיגיטלי של עבודת הגמר)